Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

23 stycznia 2018 15:45 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Biuro Promocji

Biuro Promocji

Brwinów przy ul. Grodziskiej 12 pok. 202.

Do zadań Biura Promocji należy:

1. W zakresie public relations:
1) opracowanie i realizacja strategii promocji i komunikowania Gminy,
2) inicjowanie, wykonywanie i koordynacja działań na rzecz budowania pozytywnego wizerunku Gminy,
3) współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu i podmiotami zewnętrznymi w zakresie budowania wizerunku Gminy,
4) opracowanie i wdrażanie systemu identyfikacji wizualnej (corporate identity),
5) współpraca przy organizacji uroczystości lokalnych,
6) organizacja spotkań Burmistrza z mieszkańcami i różnymi grupami społecznymi,
7) opracowanie programów wizyt oficjalnych gości,
8) koordynacja kontaktów z gminami partnerskimi,
9) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem patronatu Burmistrza.

2. W zakresie promocji Gminy:
1) inicjowanie, wykonywanie i koordynacja działań związanych z promocją Gminy, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień inwestycyjnych,
2) upowszechnianie wiedzy o osiągnięciach i zamierzeniach Gminy,
3) bieżące aktualizowanie i udostępnianie oferty inwestycyjnej gminy skierowanej do potencjalnych inwestorów,
4) uczestniczenie w imprezach o charakterze promocyjnym, w tym wystawy, targi, spotkania itp.,
5) koordynacja współpracy w przypadku zewnętrznych inicjatyw służących promocji Gminy,
6) współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu przy promowaniu ich działań,
7) zakup gadżetów i upominków promocyjnych.

3. W zakresie polityki informacyjnej:
1) koordynowanie działań informacyjnych Gminy,
2) prowadzenie serwisu informacji na temat działań Burmistrza, Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy,
3) współpraca z mediami,
4) koordynowanie przepływu informacji z poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu,
5) nadzór nad portalem brwinow.pl,
6) prowadzenie i koordynacja polityki wydawniczej Gminy,
7) utworzenie i prowadzenie banku danych dotyczących Gminy, w tym banku zdjęć,
8) monitorowanie informacji na temat Gminy ukazujących się w środkach przekazu.

4. W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:
1) utrzymywanie kontaktów z organizacjami pozarządowymi i lokalnymi działaczami społecznymi,
2) współpraca w zakresie promowania lokalnych imprez kulturalnych, sportowych itp.,
3) tworzenie kalendarza obchodów świąt państwowych, imprez kulturalnych i sportowych,
4) wykonywanie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi i prowadzenia spraw związanych z konkursami na realizację zadań publicznych.
5. Przeprowadzanie postępowań wyłączonych z ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
6.Przygotowanie merytoryczne dokumentacji dla potrzeb postępowań o udzielenie zamówień publicznych z zakresu działania referatu oraz przygotowywanie projektów lub istotnych warunków umów.

Pracownikami Biura Promocji są:

Lp.
Imię i NazwiskoStanowiskoNr pokojuNr telefonu
1.Mirosława KosiatyKierownik Biura Promocji202738-26-18
2.Dorota FrankeInspektor ds. Promocji Gminy Brwinów202738-26-29
3.Monika MiziołekInspektor ds. Promocji Gminy Brwinów202738-26-29
4Agnieszka BieleckaPodinspektor ds. Promocji Gminy Brwinów202738-26-29

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie