Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

29 października 2018 13:39 | wersja 2 | Ten dokument ma 25 załączników 25

2014

Uchwały rok 2014

Lp.

Numer uchwały

Data podjęcia uchwały

Sprawa, jakiej dotyczy uchwała

Uwagi

Publikacja

Dziennik

Urzędowy

1.

I.1.2014

01.12.2014

W sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie.

2.

I.2.2014

01.12.2014

W sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Brwinowie.

3.

I.3.2014

01.12.2014

W sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Brwinowie

4.

I.4.2014

01.12.2014

W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie.

5.

I.5.2014

01.12.2014

W sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjne Rady Miejskiej w Brwinowie.

6.

I.6.2014

01.12.2014

W sprawie utworzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Brwinowie.

7.

II.7.2014

03.12.2014

W sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Brwinowie

8.

II.8.2014

03.12.2014

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XLVII.494.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2013 r.

12.06.2015r.

Dz.Urz.

Poz.5323

9.

II.9.2014

03.12.2014

W sprawie zmiany uchwały nr LVII.628.2014 z dnia 28 października 2014 roku Rady Miejskiej w Brwinowie.

05.03.2015r.

Dz.Urz.

Poz.1840

10.

III.10.2014

27.12.2014

W sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brwinów na lata 2015-2023

13.04.2015r.

Dz.Urz.

Poz.3384

11.

III.11.2014

27.12.2014

W sprawie uchwalenia budżetu gminy Brwinów na rok 2015

13.04.2015r.

Dz.Urz.

Poz.3385

12.

III.12.2014

27.12.2014

W sprawie zatwierdzenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2015-2017 dotyczącego gminy Brwinów

13.

III.13.2014

27.12.2014

W sprawie zmiany składu osobowego Komisji Inwestycji i Finansów oraz Komisji Kultury, Oświaty i Sportu Rady Miejskiej w Brwinowie

14.

III.14.2014

27.12.2014

W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu w zakresie interwencyjnego zimowego utrzymania chodników leżących w pasach dróg powiatowych na terenie gminy Brwinów w sezonie zimowym 2014-2015

15.

III.15.2014

27.12.2014

W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie interwencyjnego zimowego utrzymania chodników leżących w pasach dróg wojewódzkich na terenie gminy Brwinów w sezonie zimowym 2014-2015

16.

III.16.2014

27.12.2014

W sprawie ustanowienia zwolnienia przedmiotowego w podatku od nieruchomości.

05.03.2015r.

Dz.Urz.

Poz.1841

17.

III.17.2014

27.12.2014

W sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie skargi na uchwałę Rady Miejskie w Brwinowie

18.

III.18.2014

27.12.2014

W sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Brwinowie

19.

III.19.2014

27.12.2014

W sprawie zmiany uchwały Nr XLVII.493.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2014-2023

05.03.2015r.

Dz.Urz.

Poz.1842

20.

III.20.2014

27.12.2014

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XLVII.494.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2013 r.

12.06.2015r.

Dz.Urz.

Poz.5324

21.

III.21.2014

27.12.2014

W sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gmina Brwinów a Gminą Nadarzyn dotyczącego wykonania zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich

22.

III.22.2014

27.12.2014

W sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia na terenie Gminy Brwinów

23.

III.23.2014

27.12.2014

W sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Brwinów

24.

III.24.2014

27.12.2014

W sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.

25.

III.25.2014

27.12.2014

W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi powiatowej – ul. Nadarzyńskiej w Żółwinie na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie