Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

29 stycznia 2018 10:33 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych

Na podstawie ustawy z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych (D. U. N˚ 11 poz. 95 – Dziennik Ustaw z dnia 8 lutego 1999r.) powołano w Urzędzie Gminy Brwinów pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

Pełnomocnikiem ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy Brwinów powołanym zarządzeniem Burmistrza jest Pan Andrzej Kowalewski.

Do zadań Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych należą:

1. kierowanie komórką do spraw ochrony informacji niejawnych,

2. odpowiedzialność za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych,

3. ochrona systemów i sieci teleinformatycznych we współpracy z administratorem systemu informatycznego,

4. opracowanie planu ochrony Urzędu i nadzorowanie jego realizacji,

5. zapewnienie ochrony Urzędu,

6. prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem budynków administracyjnych Urzędu,

7. prowadzenie ewidencji osób, które uzyskały poświadczenie bezpieczeństwa a także osób, które zajmują stanowiska lub wykonują pracę, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą i „ poufne" i „zastrzeżone" a także stanowiących tajemnicę państwowa,

8. szkolenie pracowników w zakresie informacji niejawnych,

9. prowadzenie bieżących kontroli postępowania z dokumentami zawierającymi informacje niejawne,

10. przeprowadzanie zwykłego postępowania sprawdzającego na pisemne polecenie burmistrza, podejmowanie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych.

Telefony:

- informacja ogólna – 738 – 25 – 50

- bezpośredni – 738 – 25 – 69

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie