Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 stycznia 2018 15:46 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

REFERAT INWESTYCYJI I REMONTÓW

REFERAT INWESTYCYJI I REMONTÓW

REFERAT INWESTYCYJI I REMONTÓW mieści się w budynku Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Kościuszki 4a.

Do zadań Referatu Inwestycji i Remontów należy:
1. Opracowywanie planów wydatków inwestycyjnych, remontowych
i utrzymaniowych w ramach zadań prowadzonych przez referat.
2. Planowanie, zmiany i rozliczanie środków finansowych poszczególnych zadań inwestycyjnych, remontowych i usług oraz sprawozdań rzeczowo-finansowych w ramach zadań prowadzonych przez referat.
3. Przeprowadzanie postępowań wyłączonych z ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
4. Przygotowanie projektów porozumień w ramach zadań prowadzonych przez referat oraz nadzór nad ich realizacją.
5. Organizacja i uczestnictwo w realizacji inwestycji i remontów.
6. Realizacja projektów wspartych funduszami Unii Europejskiej, pożyczkami preferencyjnymi, dofinansowaniem obiektów sportowych.
7. Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych ze szczególnym uwzględnieniem Programów wspólnotowych oraz Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej, a w szczególności:
1) opracowywanie informacji w zakresie możliwości aplikowania do instytucji europejskich, w tym Programów Wspólnotowych oraz Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej przez samorządy i organizacje pozarządowe,
2) przygotowywanie wniosków aplikacyjnych dla Urzędu do instytucji krajowych oraz europejskich ze szczególnym uwzględnieniem Programów Wspólnotowych i Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej,
3) merytoryczny nadzór nad sprawozdawczością dla instytucji krajowej lub zagranicznej współfinansującej projekt Gminy Brwinów,
4) nadzór nad rozliczeniem finansowym dla instytucji krajowej lub zagranicznej współfinansującej projekt Gminy Brwinów.
8. Opracowywanie projektów planów finansowania remontów, utrzymania
i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich.
9. Utrzymanie właściwego stanu technicznego nawierzchni dróg, ulic, chodników oraz drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch
i innych urządzeń związanych z drogą.
10. Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobierania opłat i kar pieniężnych.
Pracownikami Referatu Inwestycji i Remontów są:

Lp.Imię i NazwiskoStanowiskoNr pokojuNr telefonu
1.Urszula WróbelKierownik Referatu2522 7382-584
2.2522 7382-584
3.Jacek SękulskiInspektor ds. robót sanitarnych2122 7382-587
4.Iwona TerleckaInspektor2122 7382-587
5.2722 7382-586
6.Marta PyczotPodinspektor2822 738-25-73
7.Szymon JarząbekInspektor nadzoru ds. wodno-melioracyjnych2422 738-25-82
8.Aneta RowińskaInspektor ds. inwestycji kubaturowych2422 738-25-89
9.Maria Opalińska-MotykaInspektor nadzoru ds. inwestycji wodno-kanalizacyjnych2122 738-25-88
10.Hanna NycInspektor2722 738-25-86
11.Michał NurkiewiczPodinspektor ds. drogowych2422 738-25-82

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie