Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

14 września 2018 12:22 | wersja 3 | Ten dokument ma 9 załączników 9

Najnowsza wersja

Strategie

Strategie

CD 1 - Uchwała XXVI.248.2016 .Zintegrowana strategia rozwiązywania problemów społecznych oraz wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów .Plan marketingu społecznego


CD2 - Uchwała XXVI.264.2016 Studium komunikacyjne obejmujące wszystkie gałęzie transportu pasażerskiego i towarowego na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów


CD3 Uchwała XXVI.246.2016 Przygotowanie kompleksowego programu uregulowania gospodarki wodnej na terenie Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów

CD3 cz2Załączniki do uchwały Nr XXVI.247.2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju terenów zieleni na Obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów wraz z opracowaniem inwentaryzacji zasobów przyrodniczych i koncepcji nowych nasadzeń”

Koncepcja programowo - przestrzenna rozwoju terenów zieleni na obszarze PTO

Plan działań pielęgnacji i odnowy istniejących terenów zieleni

Inwentaryzacja i diagnoza zasobów przyrodniczych na obszarze PTO

Uzupełnienie

Dokumentacja fotograficzna część 1

Dokumentacja fotograficzna część 2Uchwała Nr XXVI.249.2016 w sprawie przyjęcia „Planu marketingu społecznego adresowanego do mieszkańców Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów mającego na celu w szczególności zwiększenie identyfikacji mieszkańców z miejscem zamieszkania, wzajemnej integracji, aktywności, bezpieczeństwa”.

Załączniki do uchwały Nr XXVI.249.2016

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie