Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

12 grudnia 2018 08:50 | wersja 3 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zespół ds. Funduszy Zewnętrznych

Do zadań Zespołu ds. Funduszy Zewnętrznych – (FZ) należy:


1)analiza możliwości pozyskania przez Gminę środków finansowych z funduszy zewnętrznych oraz informowanie o tym Burmistrza;

2)przygotowywanie wniosków aplikacyjnych i dokumentacji dla wskazanych przez Burmistrza projektów;

3)współpraca z wyspecjalizowanymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy podczas przygotowywania dokumentów aplikacyjnych o środki zewnętrzne;

4)współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz wyznaczonymi kierownikami projektów w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych;

5)koordynacja i rozliczanie określonych projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych;

6)pomoc jednostkom organizacyjnym gminy w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych oraz w przygotowywaniu wniosków aplikacyjnych;

7)przekazywanie do Biura Promocji informacji dotyczących pozyskiwania środków zewnętrznych służących m.in. aktualizacji strony internetowej i wywiązywania się z obowiązków promocji projektu;

8)współpraca i utrzymywanie kontaktów z instytucjami właściwymi dla pozyskiwania środków zewnętrznych;

9)prowadzenie ewidencji wniosków o dofinansowania oraz składanie wymaganych sprawozdań z działalności Zespołu.Katarzyna Lewandowska Kierownik 14
Jakub Jankowski Podispektor 17
Monika Rodak Referent 17
Teresa Mikulska Podinspektor 17
Marta Pieńkowska Inspektor 17
Agnieszka Gasik Inspektor 17

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie