Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 12 marca 2019 15:39 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Ogłoszenie

  O B W I E S Z C Z E N I E

  O B W I E S Z C Z E N I E

  Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 – ustawy z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U.z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (…)

  przeczytaj całość »

 2. 7 marca 2019 11:39 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE

  OGŁOSZENIE

  Burmistrz Gminy Brwinów działając na podstawie art. 38 i 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204 ze zm.) oraz w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 14 września 2004r. w (…)

  przeczytaj całość »

 3. 7 marca 2019 09:27 | wersja 3 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała Nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej

  Uchwała Nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej

  w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (…)

  przeczytaj całość »

 4. 7 marca 2019 09:22 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała nr 6/2019 Państwowej Komisji Wyborczej

  Uchwała nr 6/2019 Państwowej Komisji Wyborczej

  w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego oraz sposobu (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie