Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 28 lutego 2019 14:16 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  OSR. 6220.5.2018.2019 OBWIESZCZENIE

  OSR. 6220.5.2018.2019 OBWIESZCZENIE

  Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale (…)

  przeczytaj całość »

 2. 26 lutego 2019 14:11 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Ogłoszenie

  OBWIESZCZENIE

  OBWIESZCZENIE

  Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz (…)

  przeczytaj całość »

 3. 25 lutego 2019 16:57 | wersja 10 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Referat Gospodarki Komunalnej

  Referat Gospodarki Komunalnej

  Do zadań Referatu Gospodarki Komunalnej należy:

  1) W zakresie gospodarki komunalnej:

  a) współpraca z Centrum Zarządzania Kryzysowego podczas szczególnych zagrożeń środowiska i awarii (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie