Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 18 października 2018 10:04 | wersja 3 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE

  OGŁOSZENIE

  BURMISTRZ GMINY BRWINÓW

  działając na podstawie art. 38 i 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zm.) oraz w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 14 września 2004r. (…)

  przeczytaj całość »

 2. 10 października 2018 10:54 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała Nr 10.2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Brwinowie zmieniająca Uchwałę Nr 9.2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Brwinowie z dnia 6 października 2018 r. w sprawie ustalenia nakładu kart do głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Brwinowie oraz w wyborach Burmistrza Gminy Brwinów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

  Uchwała Nr 10.2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Brwinowie zmieniająca Uchwałę Nr 9.2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Brwinowie z dnia 6 października 2018 r. w sprawie ustalenia nakładu kart do głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Brwinowie oraz w wyborach Burmistrza Gminy Brwinów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

  przeczytaj całość »

 3. 8 października 2018 15:15 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

  POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

  POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji (…)

  przeczytaj całość »

 4. 8 października 2018 13:51 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała Nr 9.2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Brwinowie w sprawie ustalenia nakładu kart do głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Brwinowie oraz w wyborach Burmistrza Gminy Brwinów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

  Uchwała Nr 9.2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Brwinowie w sprawie ustalenia nakładu kart do głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Brwinowie oraz w wyborach Burmistrza Gminy Brwinów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

  przeczytaj całość »

 5. 8 października 2018 13:50 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała Nr 8.2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Brwinowie w sprawie ustalenia treści kart do głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Brwinowie oraz w wyborach Burmistrza Gminy Brwinów zarządzonych na dzień21 października 2018 r.

  Uchwała Nr 8.2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Brwinowie w sprawie ustalenia treści kart do głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Brwinowie oraz w wyborach Burmistrza Gminy Brwinów zarządzonych na dzień21 października 2018 r.

  przeczytaj całość »

 6. 5 października 2018 13:58 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Ogłoszenie

  O B W I E S Z C Z E N I E

  O B W I E S Z C Z E N I E

  Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie