Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 18 czerwca 2018 17:35 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Stanowisko: woźna oddziałowa

  Stanowisko: woźna oddziałowa

  Wymiar etatu: pełny etat

  Miejsce wykonywania pracy: Przedszkole nr 3 przy ul Słonecznej 6 w Brwinowie

  Okres zatrudnienia: 01.09.2018 do 31.08.2018 r. z możliwością zatrudnienia na stałe

  przeczytaj całość »

 2. 18 czerwca 2018 14:29 | wersja 3 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

  Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

  Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 maja 2018 r. Na podstawie art. 374 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 i 1000) podaje się do publicznej wiadomości: Zarządzenie Nr 91 Wojewody Mazowieckiego z (…)

  przeczytaj całość »

 3. 14 czerwca 2018 12:42 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Ogłoszenie

  O B W I E S Z C Z E N I E

  O B W I E S Z C Z E N I E

  Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks (…)

  przeczytaj całość »

 4. 11 czerwca 2018 17:54 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Ogłoszenie

  O B W I E S Z C Z E N I E

  O B W I E S Z C Z E N I E

  Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t (…)

  przeczytaj całość »

 5. 11 czerwca 2018 17:53 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Ogłoszenie

  O B W I E S Z C Z E N I E

  O B W I E S Z C Z E N I E

  Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2017 r.,
  poz. 1073 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania (…)

  przeczytaj całość »

 6. 8 czerwca 2018 08:38 | wersja 6 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Referat Budżetowo - Finansowo - Podatkowy

  Referat Budżetowo - Finansowo - Podatkowy

  1.Referat Budżetowo – Finansowo – Podatkowy prowadzi sprawy związane z planowaniem i realizacją budżetu, wymiarem, egzekucją podatków i opłat lokalnych. Do zadań referatu należą sprawy statystyki i analizy, umożliwiające bieżącą ocenę (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie