Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

9 maja 2019 14:31 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 – ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm) Burmistrz Gminy Brwinów zawiadamia,

iż została wydana decyzja Nr 11.2019 w dniu 8.05.2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu dystrybucyjnego DN 40 PE w ul. Porannej, gm. Brwinów.

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 8:00 – 16:00, piąt. w godz. 8:00 – 14:00.

Kontakt telefoniczny pod numerami:

738-2614 lub 738-2654

Z up. Burmistrza Gminy Brwinów

Ewa Sobierańska

p.o. Geodeta Gminny Gminy Brwinów

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie