Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2 lipca 2019 12:49 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) Burmistrz Gminy Brwinów zawiadamia, że

na wniosek, zostało w dniu 19.06.2019 r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej oraz odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Biedronki (działka nr ew. 158/10) oraz w działce drogowej oznaczonej nr ew. 158/9 od istniejącej sieci wodociągowej w ul. Polnej (działka nr ew. 168) we wsi Kanie gm. Brwinów.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, pokój nr 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800-1600,piąt. 800-1400).

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (22) 738 26 54 lub 738 26 14.

Z up. Burmistrza Gminy Brwinów

Ewa Sobierańska

p.o. Geodeta Gminny Gminy Brwinów

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie