Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 stycznia 2018 15:45 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Referat Działalności Gospodarczej

Referat Działalności Gospodarczej

Urzędzie Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, pokój nr 00

Hanna Gniadek - Podinspektor

Nr Tel. (0-22) 7382-651

Do zadań i kompetencji Referatu Działalności Gospodarczej należy:

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie