Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

4 kwietnia 2018 09:01 | wersja 3 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

REFERAT INWESTYCYJI I REMONTÓW

REFERAT INWESTYCYJI I REMONTÓW

REFERAT INWESTYCYJI I REMONTÓW mieści się w budynku Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Kościuszki 4a.

Do zadań Referatu Inwestycji i Remontów należy:
1. Opracowywanie planów wydatków inwestycyjnych, remontowych
i utrzymaniowych w ramach zadań prowadzonych przez referat.
2. Planowanie, zmiany i rozliczanie środków finansowych poszczególnych zadań inwestycyjnych, remontowych i usług oraz sprawozdań rzeczowo-finansowych w ramach zadań prowadzonych przez referat.
3. Przeprowadzanie postępowań wyłączonych z ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
4. Przygotowanie projektów porozumień w ramach zadań prowadzonych przez referat oraz nadzór nad ich realizacją.
5. Organizacja i uczestnictwo w realizacji inwestycji i remontów.
6. Realizacja projektów wspartych funduszami Unii Europejskiej, pożyczkami preferencyjnymi, dofinansowaniem obiektów sportowych.
7. Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych ze szczególnym uwzględnieniem Programów wspólnotowych oraz Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej, a w szczególności:
1) opracowywanie informacji w zakresie możliwości aplikowania do instytucji europejskich, w tym Programów Wspólnotowych oraz Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej przez samorządy i organizacje pozarządowe,
2) przygotowywanie wniosków aplikacyjnych dla Urzędu do instytucji krajowych oraz europejskich ze szczególnym uwzględnieniem Programów Wspólnotowych i Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej,
3) merytoryczny nadzór nad sprawozdawczością dla instytucji krajowej lub zagranicznej współfinansującej projekt Gminy Brwinów,
4) nadzór nad rozliczeniem finansowym dla instytucji krajowej lub zagranicznej współfinansującej projekt Gminy Brwinów.
8. Opracowywanie projektów planów finansowania remontów, utrzymania
i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich.
9. Utrzymanie właściwego stanu technicznego nawierzchni dróg, ulic, chodników oraz drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch
i innych urządzeń związanych z drogą.
10. Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobierania opłat i kar pieniężnych.
Pracownikami Referatu Inwestycji i Remontów są:

Lp.Imię i NazwiskoStanowiskoNr pokojuNr telefonu
1.Urszula WróbelKierownik Referatu2522 7382-584
2.Katarzyna Raganpodinspektor2522 7382-584
3.Jacek SękulskiInspektor ds. robót sanitarnych2122 7382-587
4.Iwona TerleckaInspektor2122 7382-587
5.Lesław KmitaPomoc administracyjna2822 7382-573
6.Marta PyczotPodinspektor2822 7382-573
7.Szymon JarząbekInspektor nadzoru ds. wodno-melioracyjnych2422 7382-582
8.Aneta RowińskaInspektor ds. inwestycji kubaturowych2422 7382-572
9.Maria Opalińska-MotykaInspektor nadzoru ds. inwestycji wodno-kanalizacyjnych2122 7382-588
10.Katarzyna TrzosińskaPomoc administracyjna1922 7382-652
11.Michał NurkiewiczInspektor ds. drogowych2822 7382-573
12.Katarzyna Adamskapodinspektor2722 7382-586
13.Irena Grzybpodinspektor2722 7382-586

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie