Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

26 stycznia 2018 10:01 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. OBRONNYCH I OBRONY CYWILNEJ

Brwinów ul. Grodziska 12


Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. obronnych i obrony cywilnej należy w szczególności:

1) Sprawy z zakresu Obronności, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego:

1. opracowanie i aktualizacja „Planu operacyjnego funkcjonowania gminy na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny”;
2. opracowanie dokumentacji Stanowiska Kierowania i Stałego Dyżuru
3. planowanie i realizacja szkolenia obronnego w gminie;
4. współpraca z WKU w zakresie prowadzenia ewidencji poborowych i kwalifikacji do Sił Zbrojnych, planowanie i rozwijanie Akcji Kurierskiej w czasie mobilizacji oraz nakładanie świadczeń na rzecz obrony;
5. opracowanie i aktualizacja Planu Obrony Cywilnej Gminy;
6. tworzenie formacji obrony cywilnej jej szkolenie, wyposażenie i przygotowanie do działań;
7. utrzymywanie w gotowości do działania systemu wykrywania i alarmowania;
8. prowadzenie gospodarki materiałowej sprzętu obrony cywilnej;
9. propagowanie wiedzy wśród mieszkańców gminy i w szkołach z zakresu obrony cywilnej i powszechnej samoobrony;
10. opracowanie i aktualizacja Gminnego Planu Reagowania Kryzysowego;
11. prowadzenie dokumentacji, szkolenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
12. bieżące monitorowanie zagrożeń i koordynowanie akcji ratowniczych na terenie Gminy;
13. planowanie ewakuacji ludności w przypadku powstania nadzwyczajnych zagrożeń na terenie gminy, koordynowanie jej przebiegu;
14. ochrona dóbr kultury i zabytków na terenie Gminy;
15. nadzór nad ochroną informacji niejawnych, danych osobowych w Urzędzie Gminy, prowadzenie kancelarii tajnej.

Samodzielne Stanowisko ds. obronnych i obrony cywilnejL.p.
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Nr pokoju
Nr telefonu
1.
Andrzej Zawistowski
Inspektor ds. Obronnych i Obrony Cywilnej
208
738-25-69

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie