Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Liczba znalezionych dokumentów: 80

 1. 26 czerwca 2018 11:26 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Ogłoszenie

  Ogłoszenie

  O G Ł O S Z E N I EO ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 19 UST.1 PKT 1 USTAWY Z DNIA 16 GRUDNIA 2010 R.– O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM (Dz.U.
  z 2017r., poz. 2136 z późn. zm)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie