Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

11 grudnia 2018 11:00 | wersja 3 | Ten dokument ma 11 załączników 11

Uchwały 2018

Uchwały 2018

Lp.

Numer uchwały

Data podjęcia uchwały

Sprawa, jakiej dotyczy uchwała

Uwagi

Publikacja

Dziennik

Urzędowy

1

I.1.2018

19.11.2018w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie


2

I.2.2018

19.11.2018

w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Brwinowie


3I.3.201819.11.2018w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Brwinowie
4II.4.201827.11.2018w sprawie utworzenia komisji rewizyjnej, komisji skarg, wniosków i petycji oraz komisji stałych Rady Miejskiej w Brwinowie
5II.5.201827.11.2018w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie
6II.6.201827.11.2018w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brwinowie
7II.7.201827.11.2018w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych Rady Miejskiej w Brwinowie
8II.8.201827.11.2018w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie
9II.9.201827.11.2018w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia cięć pielęgnacyjnych drzew będących pomnikami przyrody
10II.10.201827.11.2018w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok"
11II.11.201827.11.2018w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr LI.445.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 r.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie