Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

22 stycznia 2018 16:57 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Biuro Rady Miejskiej

do zadań Biura Rady należy:

1) obsługa techniczno – organizacyjna Rady i jej komisji,
2) obsługa posiedzeń komisji Rady i sesji Rady,
3) prowadzenie zbioru protokołów posiedzeń Rady i jej komisji,
4) prowadzenie rejestru uchwał Rady, interpelacji i wniosków,
5) kierowanie uchwał Rady, wniosków i interpelacji do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy,
6) prowadzenie zbiorów aktów prawa miejscowego i Dzienników Urzędowych Województwa Mazowieckiego,
7) prowadzenie rejestru przyznawanych przez Gminę tytułów honorowych i odznak,
8) współpraca z nadzorem prawnym Wojewody Mazowieckiego oraz redakcją Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego, a także Regionalną Izbą Obrachunkową w zakresie przekazywania uchwał Rady,
w organizowaniu imprez okolicznościowych związanych z ich obchodami,
9) przygotowanie wyborów ławników do sądu rejonowego, sądu okręgowego.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie