Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

24 stycznia 2018 10:06 | wersja 3 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Ewidencje Gminy Brwinów

Ewidencje Gminy Brwinów

Ewidencja planów zagospodarowania przestrzennego – Referat Planowania Przestrzennego pokój nr 206 w budynku Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.

Ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie nie będących obiektami hotelarskimi - Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej pokój nr 006 w budynku Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.

Ewidencja dróg publicznych - Referat Inwestycji i Remontów pokój nr 24 w budynku Urzędu Gminy Brwinów przy ul. T. Kościuszki 4a.

Gminna ewidencja zabytków – Referat Planowania Przestrzennego pokój nr 206 w budynku Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie