Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 stycznia 2018 15:37 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Referat Oświaty

Referat Oświaty

Referat Oświaty mieści się w Budynku Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12 pok. 209.

Do zadań Referatu Oświaty należy:

1. Przygotowywanie:

1) materiałów do dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły,
2) materiałów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
3) dokumentacji powoływanych lub likwidowanych publicznych szkół i placówek oświatowych.

2. Opiniowanie projektów organizacji nauczania w szkołach i placówkach publicznych.
3. Sprawy związane z wypoczynkiem letnim dzieci i młodzieży na terenie Gminy.
4. Prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz spełniania obowiązku szkolnego.
5. Powadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2. Prowadzenie spraw związanych z dowozem dzieci do szkół.
6. Egzekucje w trybie kpa w sytuacjach nie spełniania obowiązku nauki.
7. Prowadzenie spraw związanych z organizacją pracy placówek oświatowych.
8. Współpraca z dyrektorami szkół oraz z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Warszawie w zakresie realizacji zadań związanych z prawidłowym przebiegiem sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych.
9. Realizacja rządowego programu wyrównywania warunków startu szkolnego „Wyprawka szkolna”.
10. Prowadzenie spraw dotyczących udzielania dotacji szkołom i przedszkolom niepublicznym.
11. Prowadzenie spraw wynikających z realizacji ustawy o systemie informacji oświatowej.
12. Prowadzenie obsługi kadrowej dyrektorów placówek oświatowych.
13. Organizacja i przygotowanie dokumentów komisji konkursowej na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych.
14. Przeprowadzanie postępowań wyłączonych z ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
15. Przygotowanie merytoryczne dokumentacji dla potrzeb postępowań o udzielenie zamówień publicznych z zakresu działania referatu oraz przygotowywanie projektów lub istotnych warunków umów.

Pracownikami Referatu Oświaty są:

Lp.Imię i NazwiskoStanowiskoNr pokojuNr telefonu
1.Monika GajewskaKierownik Referatu20922 738-26-17
2.Hanna KrólikowskaInspektor20922 738-26-17
3.Katarzyna KarasińskaInspektor10722 738-26-24
4.Danuta BanaszekInspektor 222 738-26-45
5.Marzena ChrzanowskaInspektor 222 738-26-44
6.Elżbieta DobrzyńskaPodinspektor 222 738-26-41
7.Bożena ModelskaGłówna księgowa 222 738-26-42
8.Wanda SzymczakInspektor 222 738-26-43
9.Anna SawwidisInspektor122 738-26-49

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie