Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

24 stycznia 2018 12:52 | wersja 8 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Rejestry Gminy Brwinów

Rejestry Gminy Brwinów

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych – Referat Oświaty w budynku Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12A

Rejestr mieszkańców – Referat Spraw Obywatelskich pokój nr 003 w budynku Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.

Rejestr wyborców – Referat Spraw Obywatelskich pokój nr 003 w budynku Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.

Rejestr dowodów osobistych – Referat Spraw Obywatelskich pokój nr 003 w budynku Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.

Rejestr wydanych decyzji administracyjnych w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego – Referat Kadr i Organizacji pokój nr 205 w budynku Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.

Rejestr skarg i wniosków – Referat Kadr i Organizacji pokój nr 205 w budynku Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.

Rejestr petycji – Referat Kadr i Organizacji pokój nr 205 w budynku Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.

Rejestr pełnomocnictw i upoważnień - Referat Kadr i Organizacji pokój nr 205 w budynku Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.

Rejestr przeprowadzonych kontroli w Urzędzie Gminy Brwinów – Referat Kadr i Organizacji pokój nr 205 w budynku Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.

Rejestr instytucji kultury – Sekretarz Gminy Brwinów pokój nr 105 w budynku Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.

Centralny Rejestr Umów – Referat Budżetowo-Finansowo-Podatkowy pokój nr 107 w budynku Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.

Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej pokój nr 006 w budynku Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.


Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie