Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

22 stycznia 2018 15:38 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Rejestry Gminy Brwinów

Rejestry Gminy Brwinów

Archiwum Urzędu Stanu Cywilnego – Urząd Stanu Cywilnego pokój nr 002 w budynku Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.

Ewidencja planów zagospodarowania przestrzennego – Referat Planowania Przestrzennego pokój nr 206 w budynku Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.

Ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie nie będących obiektami hotelarskimi - Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej pokój nr 006 w budynku Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.

Gminna ewidencja zabytków – Referat Planowania Przestrzennego pokój nr 206 w budynku Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.

Ewidencja dróg publicznych Referat Inwestycji i Remontów pokój nr 24 w budynku Urzędu Gminy Brwinów przy ul. T. Kościuszki 4a.

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych – Referat Oświaty w budynku Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12A

Rejestr mieszkańców– Referat Spraw Obywatelskich pokój nr 003 w budynku Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.

Rejestr wyborców – Referat Spraw Obywatelskich pokój nr 003 w budynku Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.

Rejestr dowodów osobistych – Referat Spraw Obywatelskich pokój nr 003 w budynku Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.

Rejestr wydanych decyzji administracyjnych w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego – Referat Kadr i Organizacji pokój nr 205 w budynku Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.

Rejestr skarg i wniosków – Referat Kadr i Organizacji pokój nr 205 w budynku Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.

Rejestr petycji – Referat Kadr i Organizacji pokój nr 205 w budynku Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.

Rejestr pełnomocnictw i upoważnień - Referat Kadr i Organizacji pokój nr 205 w budynku Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.

Rejestr przeprowadzonych kontroli w Urzędzie Gminy Brwinów – Referat Kadr i Organizacji pokój nr 205 w budynku Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.

Rejestr instytucji kultury – Sekretarz Gminy Brwinów pokój nr 105 w budynku Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.

Centralny Rejestr Umów – Referat Budżetowo-Finansowo-Podatkowy pokój nr 107 w budynku Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.

Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej pokój nr 006 w budynku Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.

Wykaz nazw ulic i placów w Gminie Brwinów – Referat Gospodarki Nieruchomościami pokój nr 204 w budynku Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.

Wykaz firm mogących odbierać odpady komunalne z terenu gminy Brwinów – Referat Gospodarki Komunalnej pokój nr 10 w budynku Urzędu Gminy Brwinów przy ul. T. Kościuszki 4a.

Wykaz podmiotów wywożących nieczystości ciekłe Referat Gospodarki Komunalnej pokój nr 10 w budynku Urzędu Gminy Brwinów przy ul. T. Kościuszki 4a.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie