Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

29 listopada 2018 13:29 | wersja 3 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Sesja nr I Rady Miejskiej w Brwinowie

Nagranie I inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Brwinowie, która odbyła się 19 listopada 2018 r.

ZOBACZ

Wyniki głosowania na I sesji Rady Miejskiej w Brwinowie w dniu 19 listopada 2018 r., która odbyła się w sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Pszczelińskiej 3 w Brwinowie.1.Otwarcie sesji przez radnego seniora i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.

3.Złożenie ślubowania przez nowo wybranego burmistrza.

4.Wybór komisji skrutacyjnej.

5.Wybór Przewodniczącego Rady.

6.Ustalenie liczby i wybór Wiceprzewodniczących Rady.

7.Sprawy różne.

8.Zakończenie obrad.

5. Wybór Przewodniczącego Rady.

Głosowano w sprawie:

wybórPrzewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie

Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (21)
Adamczyk Adam, Bartos Marta, Bartosik Zbigniew, Górniak Aldona, Guzik Andrzej, Iwoła Lidia, Jabłońska Małgorzata, Koralewska Barbara, Krzemiński Dariusz, Kucharska Małgorzata, Kühn Karol, Kurządkowski Zbigniew, Matysiak Grzegorz, Nyc Paweł, Olczak Adrianna, Rakowiecki Sławomir, Segit Michał, Słojewski Firmin, Winiarski Marek, Wysocki Rafał, Żukowski Maciej.

Radna Aldona Górniak prowadząca I sesję Rady Miejskiej poinformowała, że uchwała została podjęta.

6. Ustalenie liczby i wybór Wiceprzewodniczących Rady.

Głosowano wniosku w sprawie:

wybór3 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie

Wyniki głosowania
ZA: 8, PRZECIW: 13, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (8)
Adamczyk Adam, Guzik Andrzej, Jabłońska Małgorzata, Koralewska Barbara, Krzemiński Dariusz, Kühn Karol, Nyc Paweł, Żukowski Maciej.

PRZECIW (13) Bartos Marta, Bartosik Zbigniew, Górniak Aldona, Iwoła Lidia, , Kucharska Małgorzata, Kurządkowski Zbigniew, Matysiak Grzegorz, Olczak Adrianna, Rakowiecki Sławomir, Segit Michał, Słojewski Firmin, Winiarski Marek, Wysocki Rafał

Przewodniczący Rady Sławomir Rakowiecki poinformował, że wniosek nie uzyskał większości.

Głosowano wniosku w sprawie:

wybór 2 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 8, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (13) Bartos Marta, Bartosik Zbigniew, Górniak Aldona, Iwoła Lidia, , Kucharska Małgorzata, Kurządkowski Zbigniew, Matysiak Grzegorz, Olczak Adrianna, Rakowiecki Sławomir, Segit Michał, Słojewski Firmin, Winiarski Marek, Wysocki Rafał

PRZECIW (8)
Adamczyk Adam, Guzik Andrzej, Jabłońska Małgorzata, Koralewska Barbara, Krzemiński Dariusz, Kühn Karol, Nyc Paweł, Żukowski Maciej.

Przewodniczący Rady Sławomir Rakowiecki poinformował, że wniosek uzyskał większość.

Głosowano uchwały w sprawie:

Ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Brwinowie

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 8, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (13) Bartos Marta, Bartosik Zbigniew, Górniak Aldona, Iwoła Lidia, , Kucharska Małgorzata, Kurządkowski Zbigniew, Matysiak Grzegorz, Olczak Adrianna, Rakowiecki Sławomir, Segit Michał, Słojewski Firmin, Winiarski Marek, Wysocki Rafał

PRZECIW (8)
Adamczyk Adam, Guzik Andrzej, Jabłońska Małgorzata, Koralewska Barbara, Krzemiński Dariusz, Kühn Karol, Nyc Paweł, Żukowski Maciej.

Przewodniczący Rady Sławomir Rakowiecki poinformował, że uchwała została podjęta.

Głosowano uchwałę w sprawie:

Wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Brwinowie

Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (21)
Adamczyk Adam, Bartos Marta, Bartosik Zbigniew, Górniak Aldona, Guzik Andrzej, Iwoła Lidia, Jabłońska Małgorzata, Koralewska Barbara, Krzemiński Dariusz, Kucharska Małgorzata, Kühn Karol, Kurządkowski Zbigniew, Matysiak Grzegorz, Nyc Paweł, Olczak Adrianna, Rakowiecki Sławomir, Segit Michał, Słojewski Firmin, Winiarski Marek, Wysocki Rafał, Żukowski Maciej.

Przewodniczący Rady Sławomir Rakowieckiepoinformował, że uchwała została podjęta.

7. Sprawy różne.

8. Zamknięcie sesji.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie