Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

6 września 2019 11:25 | wersja 9 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Straż Miejska

STRAŻ MIEJSKA w Brwinowie

05 - 840 Brwinów , ul. Grodziska 12

Tel. (022) 738-26-16

Tel./Fax(022) 738-25-97 ,

Komendant ( 022) 738-25-97

komórkowy 0 606 695 024
alarmowy bezpłatny 986
(tylko na terenie gm. Brwinów),Zarządzeniem Nr. 14a
Burmistrza Miasta i Gminy Brwinów
dnia 25 października 1991 r.
na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U.Nr.30 , poz.179)

Lp. Imię i Nazwisko Stopień Nr służbowy

1

Tomasz Kowalski Komendant

001

2

Leszek Caban Z-ca Komendanta

007

3

Janusz Bieniak St. Inspektor

005

4

Rafał Boniecki St. Inspektor

006

5

Mirosław Szymański St. Inspektor

008

6

Jan Zakrzewski St. Inspektor

009

7

Grzegorz Janiszewski St. Inspektor

013

8

Marek Wodnicki St. Inspektor

014

9

Mieczysław Rogowy St. Inspektor

015

10

Zbigniew Jurkowski St. Inspektor

016

11

Mateusz Poliszczuk Młodszy Inspektor

017

12

Witold Russo St. Inspektor

018

13
Piotr Miszczyszyn
Młodszy Inspektor
004
14 Alicja Berska Młodszy Inspektor 012
15 Wioleta Sowińska
Starszy inspektor 010
16 Marcin Boniecki młodszy inspektor 011
17 Anna Wójcik młodszy inspektor 003

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie