Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

11 grudnia 2018 14:33 | wersja 4 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Straż Miejska

STRAŻ MIEJSKA w Brwinowie

05 - 840 Brwinów , ul. Grodziska 12

Tel. (022) 738-26-16

Tel./Fax(022) 738-25-97 ,

Komendant ( 022) 738-25-97

komórkowy 0 606 695 024
alarmowy bezpłatny 986
(tylko na terenie gm. Brwinów),Zarządzeniem Nr. 14a
Burmistrza Miasta i Gminy Brwinów
dnia 25 października 1991 r.
na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U.Nr.30 , poz.179)

Lp. Imię i Nazwisko Stopień Nr służbowy

1

Tomasz Kowalski Komendant

001

2

Leszek Caban Z-ca Komendanta

007

3

Janusz Bieniak St. Inspektor

005

4

Rafał Boniecki St. Inspektor

006

5

Mirosław Szymański St. Inspektor

008

6

Jan Zakrzewski St. Inspektor

009

7

Mirosław Zientek St. Inspektor

011

8

Grzegorz Janiszewski St. Inspektor

013

9

Marek Wodnicki St. Inspektor

014

10

Mieczysław Rogowy St. Inspektor

015

11

Zbigniew Jurkowski St. Inspektor

016

12

Grzegorz Ratajczyk St. Inspektor

017

13

Witold Russo St. Inspektor

018

14 Piotr Miszczyszyn
Młodszy Inspektor 004
15 Alicja Berska Młodszy Inspektor 012
16 Wioleta Sowińska
Starszy inspektor 010

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie