Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

3 stycznia 2019 13:19 | wersja 4 | Ten dokument ma 24 załączniki 24

Najnowsza wersja

Uchwały 2018

Uchwały 2018

Lp.

Numer uchwały

Data podjęcia uchwały

Sprawa, jakiej dotyczy uchwała

Uwagi

Publikacja

Dziennik

Urzędowy

1

I.1.2018

19.11.2018w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie


2

I.2.2018

19.11.2018

w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Brwinowie


3I.3.201819.11.2018w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Brwinowie
4II.4.201827.11.2018w sprawie utworzenia komisji rewizyjnej, komisji skarg, wniosków i petycji oraz komisji stałych Rady Miejskiej w Brwinowie
5II.5.201827.11.2018w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie
6II.6.201827.11.2018w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brwinowie
7II.7.201827.11.2018w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych Rady Miejskiej w Brwinowie
8II.8.201827.11.2018w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie
9II.9.201827.11.2018w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia cięć pielęgnacyjnych drzew będących pomnikami przyrody
10II.10.201827.11.2018w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok"
11II.11.201827.11.2018w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr LI.445.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 r.
12III.12.201820.12.2018uchwała
13III.13.201820.12.2018uchwała
14III.14.201820.12.2018uchwała
15III.15.201820.12.2018uchwała
16III.16.201820.12.2018uchwała
17III.17.201820.12.2018uchwała
18III.18.201820.12.2018uchwała
19III.19.201820.12.2018uchwała
20III.20.201820.12.2018uchwała
21III.21.201820.12.2018uchwała
22III.22.201820.12.2018uchwała
23III.23.201820.12.2018uchwała
24III.24.201820.12.2018uchwała

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie