Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

23 marca 2018 09:10 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Wyniki głosowania na LIV sesji Rady Miejskiej w Brwinowie w dniu 12 marca 2018 r.

Wyniki głosowania na LIV sesji Rady Miejskiej w Brwinowie w dniu 12 marca 2018 r.

W posiedzeniu wzięło udział 21 członków.

Obecni:

1. Wioletta Małgorzata Badurek
2. Zbigniew Tadeusz Bartosik
3. Aldona Górniak
4. Andrzej Guzik
5. Barbara Koralewska
6. Tomasz Janusz Korcz
7. Dariusz Sławomir Krzemiński
8. Małgorzata Mirosława Kucharska
9. Zbigniew Adam Kurządkowski
10. Edyta Łucja Lenart
11. Grzegorz Matysiak
12. Adrianna Małgorzata Olczak
13. Jacek Jan Pachnik
14. Katarzyna Małgorzata Piątek
15. Sławomir Wacław Rakowiecki
16. Firmin Edward Słojewski
17. Józef Streżyński
18. Maciej Wiktor Szmyt
19. Marek Władysław Winiarski
20. Rafał Artur Wysocki
21. Barbara Krystyna Ziębiec

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.2. Przedstawienie porządku obrad.


Głosowano w sprawie:

wprowadzenia do porządku obrad sesji projektów uchwał: (pkt. 6.3 )przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brwinów w roku 2018. (RM.0006.30.2018); (pkt.6.4) zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Brwinowa, wysokości stawek opłat za parkowanie, opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania. (RM.0006.28.2018); (pkt. 6.6) przejęcia przez Gminę Brwinów zadania zarządzania częścią drogi wojewódzkiej nr 720. (RM.0006.29.2018); (pkt.6.10) przyjęcia planu pracy na 2018 rok Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie. (RM.0006.32.2018); (pk.t 6.11) przyjęcia planu pracy na 2018 rok Komisji Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego Rady Miejskiej w Brwinowie. (RM.0006.33.2018).

Wyniki głosowania


ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne


ZA (20)


Wioletta Małgorzata Badurek , Zbigniew Tadeusz Bartosik , Aldona Górniak , Barbara Koralewska, Tomasz Janusz Korcz , Dariusz Sławomir Krzemiński , Małgorzata Mirosława Kucharska , Zbigniew Adam Kurządkowski , Edyta Łucja Lenart , Grzegorz Matysiak , Adrianna Małgorzata Olczak , Jacek Jan Pachnik , Katarzyna Małgorzata Piątek , Sławomir Wacław Rakowiecki , Firmin Edward Słojewski , Józef Streżyński , Maciej Wiktor Szmyt , Marek Władysław Winiarski , Rafał Artur Wysocki , Barbara Krystyna Ziębiec
NIEOBECNI (1)

Andrzej Guzik3. Przyjęcie protokołów z sesji L, LI, LII, LIII.Głosowano w sprawie:


Przyjęcie protokołu z sesji L.Wyniki głosowania


ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1


Wyniki imienne:


ZA (19)

Wioletta Małgorzata Badurek, Zbigniew Tadeusz Bartosik, Aldona Górniak, Barbara Koralewska, Tomasz Janusz Korcz, Małgorzata Mirosława Kucharska, Zbigniew Adam Kurządkowski, Edyta Łucja Lenart, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Jacek Jan Pachnik, Katarzyna Małgorzata Piątek, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki, Barbara Krystyna Ziębiec

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Dariusz Sławomir Krzemiński


NIEOBECNI (1)

Andrzej Guzik


Głosowano w sprawie:


Przyjęcie protokołu z sesji LI.


Wyniki głosowania

ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:


ZA (19)


Wioletta Małgorzata Badurek, Zbigniew Tadeusz Bartosik, Aldona Górniak, Barbara Koralewska, Tomasz Janusz Korcz, Małgorzata Mirosława Kucharska, Zbigniew Adam Kurządkowski, Edyta Łucja Lenart, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Jacek Jan Pachnik, Katarzyna Małgorzata Piątek, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki, Barbara Krystyna Ziębiec


WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Dariusz Sławomir Krzemiński

NIEOBECNI (1)

Andrzej Guzik


Głosowano w sprawie:

Przyjęcie protokołu z sesji LII.Wyniki głosowania


ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:


ZA (19)

Wioletta Małgorzata Badurek, Zbigniew Tadeusz Bartosik, Aldona Górniak, Barbara Koralewska, Tomasz Janusz Korcz, Małgorzata Mirosława Kucharska, Zbigniew Adam Kurządkowski, Edyta Łucja Lenart, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Jacek Jan Pachnik, Katarzyna Małgorzata Piątek, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki, Barbara Krystyna Ziębiec


WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Dariusz Sławomir Krzemiński


NIEOBECNI (1)

Andrzej Guzik


Głosowano w sprawie:


Przyjęcie protokołu z sesji LIII.

Wyniki głosowania

ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (19)

Wioletta Małgorzata Badurek, Zbigniew Tadeusz Bartosik, Aldona Górniak, Barbara Koralewska, Tomasz Janusz Korcz, Małgorzata Mirosława Kucharska, Zbigniew Adam Kurządkowski, Edyta Łucja Lenart, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Jacek Jan Pachnik, Katarzyna Małgorzata Piątek, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki, Barbara Krystyna Ziębiec

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Dariusz Sławomir Krzemiński

NIEOBECNI (1)

Andrzej Guzik


4. Informacje Burmistrza Gminy Brwinów.


5. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie.


6. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:


6.1. podziału gminy Brwinów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Miejskiej w Brwinowie (RM.0006.23.2018);


Głosowano wniosek w sprawie

wniosek Radnego Dariusza Krzemińskiego o zmianę okręgów wyborczych polegający na tym, aby I okręg obejmował Miasto Brwinów z ulicami po północnej stronie od torów PKP, II okręg to Miasto Brwinów z ulicami po południowej stronie od torów PKP; III okręg to Sołectwa: Żółwin, Terenia, Biskupice Czubin, Domaniew, Falęcin, Kotowice, Krosna, Milęcin, Moszna, Parzniew; IV okręg to Kanie, Otrębusy, Owczarnia.

Wyniki głosowania:


ZA: 4, PRZECIW: 11, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:


ZA (4)

Andrzej Guzik, Barbara Koralewska, Dariusz Sławomir Krzemiński, Jacek Jan Pachnik
PRZECIW (11)

Wioletta Małgorzata Badurek, Tomasz Janusz Korcz, Małgorzata Mirosława Kucharska, Zbigniew Adam Kurządkowski, Edyta Łucja Lenart, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Katarzyna Małgorzata Piątek, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Maciej Wiktor Szmyt

WSTRZYMUJĘ SIĘ (5)

Zbigniew Tadeusz Bartosik, Józef Streżyński, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki, Barbara Krystyna Ziębiec

NIEOBECNI (1)

Aldona Górniak


Głosowano w sprawie:

podziału gminy Brwinów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Miejskiej w Brwinowie (RM.0006.23.2018);

Wyniki głosowania


ZA: 14, PRZECIW: 4, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:


ZA (14)

Wioletta Małgorzata Badurek, Zbigniew Tadeusz Bartosik, Tomasz Janusz Korcz, Małgorzata Mirosława Kucharska, Zbigniew Adam Kurządkowski , Edyta Łucja Lenart, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki
PRZECIW (4)

Andrzej Guzik, Dariusz Sławomir Krzemiński, Jacek Jan Pachnik, Katarzyna Małgorzata Piątek
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)

Aldona Górniak, Barbara Koralewska, Barbara Krystyna Ziębiec


6.2. podziału gminy Brwinów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów
i siedzib obwodowych komisji wyborczych (RM.0006.24.2018);


Głosowano w sprawie:

podziału gminy Brwinów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów i siedzib obwodowych komisji wyborczych (RM.0006.24.2018);.

Wyniki głosowania:


ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:

ZA (15)

Wioletta Małgorzata Badurek, Zbigniew Tadeusz Bartosik, Aldona Górniak, Tomasz Janusz Korcz, Małgorzata Mirosława Kucharska, Zbigniew Adam Kurządkowski, Edyta Łucja Lenart, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Katarzyna Małgorzata Piątek, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Maciej Wiktor Szmyt, Rafał Artur Wysocki, Barbara Krystyna Ziębiec

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)

Andrzej Guzik, Barbara Koralewska, Jacek Jan Pachnik

NIEOBECNI (3)

Dariusz Sławomir Krzemiński, Józef Streżyński, Marek Władysław Winiarski

6.3. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brwinów w roku 2018. (RM.0006.30.2018);

Głosowano wniosek w sprawie:

wykreślenia paragrafu 4 z PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY BRWINÓW W ROKU 2018

.

Wyniki głosowania

ZA: 2, PRZECIW: 13, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:

ZA (2)

Andrzej Guzik, Sławomir Wacław Rakowiecki


PRZECIW (13)

Wioletta Małgorzata Badurek, Aldona Górniak, Tomasz Janusz Korcz, Małgorzata Mirosława Kucharska, Zbigniew Adam Kurządkowski, Edyta Łucja Lenart, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Katarzyna Małgorzata Piątek, Firmin Edward Słojewski, Maciej Wiktor Szmyt, Rafał Artur Wysocki, Barbara Krystyna Ziębiec
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)

Zbigniew Tadeusz Bartosik, Barbara Koralewska, Jacek Jan Pachnik
NIEOBECNI (3)

Dariusz Sławomir Krzemiński, Józef Streżyński, Marek Władysław Winiarski

Głosowano w sprawie:

przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brwinów w roku 2018. (RM.0006.30.2018);

Wyniki głosowania

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (18)

Wioletta Małgorzata Badurek, Zbigniew Tadeusz Bartosik, Aldona Górniak, Barbara Koralewska, Tomasz Janusz Korcz, Małgorzata Mirosława Kucharska, Zbigniew Adam Kurządkowski, Edyta Łucja Lenart, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Katarzyna Małgorzata Piątek, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki, Barbara Krystyna Ziębiec

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)

Andrzej Guzik, Dariusz Sławomir Krzemiński, Jacek Jan Pachnik


6.4. zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Brwinowa, wysokości stawek opłat za parkowanie, opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania. (RM.0006.28.2018);


Głosowano w sprawie:

zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Brwinowa, wysokości stawek opłat za parkowanie, opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania. (RM.0006.28.2018);.

Wyniki głosowania

ZA: 19, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:


ZA (19)

Wioletta Małgorzata Badurek, Zbigniew Tadeusz Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Barbara Koralewska, Tomasz Janusz Korcz, Małgorzata Mirosława Kucharska, Zbigniew Adam Kurządkowski, Edyta Łucja Lenart, Grzegorz Matysiak , Adrianna Małgorzata Olczak, Jacek Jan Pachnik, Katarzyna Małgorzata Piątek, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt, Marek Władysław Winiarski, Barbara Krystyna Ziębiec

PRZECIW (1)

Rafał Artur Wysocki

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Dariusz Sławomir Krzemiński


6.5. udzielenia pomocy finansowej w 2018 r., w formie dotacji celowej dla powiatu pruszkowskiego na remont drogi powiatowej nr 4102W Milęcin- Radonice na długości ok. 1790 mb. (RM.0006.27.2018);


Głosowano w sprawie:

udzielenia pomocy finansowej w 2018 r., w formie dotacji celowej dla powiatu pruszkowskiego na remont drogi powiatowej nr 4102W Milęcin-Radonice na długości ok. 1790 mb. (RM.0006.27.2018);


Wyniki głosowania

ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (20)

Wioletta Małgorzata Badurek, Zbigniew Tadeusz Bartosik Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Barbara Koralewska, Tomasz Janusz Korcz, Małgorzata Mirosława Kucharska, Zbigniew Adam Kurządkowski, Edyta Łucja Lenart, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Jacek Jan Pachnik, Katarzyna Małgorzata Piątek , Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki, Barbara Krystyna Ziębiec

NIEOBECNI (1)

Dariusz Sławomir Krzemiński


6.6. przejęcia przez Gminę Brwinów zadania zarządzania częścią drogi wojewódzkiej nr 720. (RM.0006.29.2018);

Głosowano w sprawie:

przejęcia przez Gminę Brwinów zadania zarządzania częścią drogi wojewódzkiej nr 720. (RM.0006.29.2018);
Wyniki głosowania

ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (20)

Wioletta Małgorzata Badurek, Zbigniew Tadeusz Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Barbara Koralewska, Tomasz Janusz Korcz, Małgorzata Mirosława Kucharska, Zbigniew Adam Kurządkowski, Edyta Łucja Lenart, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Jacek Jan Pachnik, Katarzyna Małgorzata Piątek, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt , Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki, Barbara Krystyna Ziębiec

NIEOBECNI (1)

Dariusz Sławomir Krzemiński


6.7. zmiany uchwały Nr LI.444.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2018-2025 (RM.0006.26.2018);

Głosowano wniosek w sprawie:

odrzucenia autopoprawki do projektu uchwały.

Wyniki głosowania

ZA: 3, PRZECIW: 15, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:


ZA (3)

Zbigniew Tadeusz Bartosik, Dariusz Sławomir Krzemiński, Jacek Jan Pachnik
PRZECIW (15)

Wioletta Małgorzata Badurek, Aldona Górniak, Barbara Koralewska, Tomasz Janusz Korcz, Małgorzata Mirosława Kucharska, Edyta Łucja Lenart, Adrianna Małgorzata Olczak, Katarzyna Małgorzata Piątek, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki, Barbara Krystyna Ziębiec

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Andrzej Guzik, Grzegorz Matysiak

NIEOBECNI (1)

Zbigniew Adam Kurządkowski


Głosowano w sprawie:

zmiany uchwały Nr LI.444.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2018-2025 (RM.0006.26.2018);.

Wyniki głosowania

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (16)

Wioletta Małgorzata Badurek, Aldona Górniak, Barbara Koralewska, Tomasz Janusz Korcz, Małgorzata Mirosława Kucharska, Edyta Łucja Lenart, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Katarzyna Małgorzata Piątek, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki, Barbara Krystyna Ziębiec

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)

Zbigniew Tadeusz Bartosik, Andrzej Guzik, Dariusz Sławomir Krzemiński, Jacek Jan Pachnik
NIEOBECNI (1)


Zbigniew Adam Kurządkowski


6.8. zmian w uchwale budżetowej Nr LI.445.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 r.(RM.0006.25.2018);


Głosowano w sprawie:

zmian w uchwale budżetowej Nr LI.445.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 r.(RM.0006.25.2018);.

Wyniki głosowania


ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (16)

Wioletta Małgorzata Badurek, Aldona Górniak, Barbara Koralewska, Tomasz Janusz Korcz, Małgorzata Mirosława Kucharska, Edyta Łucja Lenart, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Katarzyna Małgorzata Piątek, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki, Barbara Krystyna Ziębiec
WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)

Zbigniew Tadeusz Bartosik, Andrzej Guzik, Dariusz Sławomir Krzemiński Jacek Jan Pachnik
NIEOBECNI (1)

Zbigniew Adam Kurządkowski


6.9. przyjęcia planu pracy na 2018 rok Komisji Inwestycji i Finansów Rady Miejskiej w Brwinowie. (RM.0006.22.2018);

Głosowano w sprawie:


przyjęcia planu pracy na 2018 rok Komisji Inwestycji i Finansów Rady Miejskiej w Brwinowie. (RM.0006.22.2018);

Wyniki głosowania


ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:


ZA (20)

Wioletta Małgorzata Badurek, Zbigniew Tadeusz Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Barbara Koralewska, Tomasz Janusz Korcz, Dariusz Sławomir Krzemiński, Małgorzata Mirosława Kucharska, Edyta Łucja Lenart, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Jacek Jan Pachnik, Katarzyna Małgorzata Piątek , Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt , Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki, Barbara Krystyna Ziębiec

NIEOBECNI (1)

Zbigniew Adam Kurządkowski


6.10. przyjęcia planu pracy na 2018 rok Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie. (RM.0006.32.2018);

Głosowano w sprawie:

przyjęcia planu pracy na 2018 rok Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie. (RM.0006.32.2018);.

Wyniki głosowania


ZA: 16, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:


ZA (16)

Wioletta Małgorzata Badurek, Aldona Górniak, Barbara Koralewska, Tomasz Janusz Korcz, Małgorzata Mirosława Kucharska, Edyta Łucja Lenart, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Jacek Jan Pachnik, Katarzyna Małgorzata Piątek, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki

PRZECIW (1)

Dariusz Sławomir Krzemiński

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)

Zbigniew Tadeusz Bartosik, Andrzej Guzik, Barbara Krystyna Ziębiec

NIEOBECNI (1)

Zbigniew Adam Kurządkowski

6.11. przyjęcia planu pracy na 2018 rok Komisji Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego Rady Miejskiej w Brwinowie. (RM.0006.33.2018)

Głosowano w sprawie:

przyjęcia planu pracy na 2018 rok Komisji Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego Rady Miejskiej w Brwinowie. (RM.0006.33.2018).


Wyniki głosowania


ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:


ZA (19)

Wioletta Małgorzata Badurek, Zbigniew Tadeusz Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Barbara Koralewska, Tomasz Janusz Korcz, Małgorzata Mirosława Kucharska, Edyta Łucja Lenart, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Jacek Jan Pachnik, Katarzyna Małgorzata Piątek, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki, Barbara Krystyna Ziębiec


NIEOBECNI (2)

Dariusz Sławomir Krzemiński, Zbigniew Adam Kurządkowski7. Zapytania i interpelacje.


8. Sprawy wniesione i wolne wnioski.


9. Zamknięcie sesji.Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie