Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

26 kwietnia 2018 12:49 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Wyniki głosowania na LV sesji Rady Miejskiej w Brwinowie w dniu 11 kwietnia 2018 r.

Wprowadź skrócony opis dokumentu. Napisz co jest w nim najważniejsze. (do 5 zdań)

Materiał audiowizualny


Wyniki głosowania na LV sesji Rady Miejskiej w Brwinowie w dniu 11 kwietnia 2018 r.


  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad


Głosowano wniosek w sprawie:


wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy Brwinów do złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania projektu pn. "Budowa ul. Wolności w Parzniewie łączącej drogi powiatowe 3141W i 3124W", ze środków budżetu państwa w ramach "Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej."

Wyniki głosowania


ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:


ZA (17)

Wioletta Małgorzata Badurek, Zbigniew Tadeusz Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Barbara Koralewska, Małgorzata Mirosława Kucharska, Zbigniew Adam Kurządkowski, Edyta Łucja Lenart, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Jacek Jan Pachnik, Katarzyna Małgorzata PiątekSławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt, Barbara Krystyna Ziębiec
NIEOBECNI (4)

Tomasz Janusz Korcz, Dariusz Sławomir Krzemiński, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki

3. Sprawozdanie za 2017 r. Komendanta Straży Miejskiej w Brwinowie.

4. Informacje Burmistrza Gminy Brwinów.

5. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie.

6. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:


6.1. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Brwinów (RM.0006.34.2018);

Głosowano w sprawie:

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Brwinów (RM.0006.34.2018);.

Wyniki głosowania


ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:


ZA (19)

Wioletta Małgorzata Badurek, Zbigniew Tadeusz Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Barbara Koralewska, Małgorzata Mirosława Kucharska, Zbigniew Adam Kurządkowski, Edyta Łucja Lenart, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Jacek Jan Pachnik, Katarzyna Małgorzata Piątek, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki, Barbara Krystyna Ziębiec

NIEOBECNI (2)

Tomasz Janusz Korcz , Dariusz Sławomir Krzemiński


6.2. określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brwinów (RM.0006.36.2018);

Głosowano w sprawie:

określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brwinów (RM.0006.36.2018);.

Wyniki głosowania


ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (19)

Wioletta Małgorzata Badurek, Zbigniew Tadeusz Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Barbara Koralewska, Małgorzata Mirosława Kucharska, Zbigniew Adam Kurządkowski, Edyta Łucja Lenart, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Jacek Jan Pachnik, Katarzyna Małgorzata Piątek, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński , Maciej Wiktor Szmyt, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki, Barbara Krystyna Ziębiec

NIEOBECNI (2)

Tomasz Janusz Korcz, Dariusz Sławomir Krzemiński


6.3. w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomnika przyrody (RM.0006.41.2018);


Głosowano w sprawie:


w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomnika przyrody (RM.0006.41.2018);.

Wyniki głosowania


ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:


ZA (20)

Wioletta Małgorzata Badurek, Zbigniew Tadeusz Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Barbara Koralewska, Dariusz Sławomir Krzemiński, Małgorzata Mirosława Kucharska, Zbigniew Adam Kurządkowski, Edyta Łucja Lenart, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Jacek Jan Pachnik, Katarzyna Małgorzata Piątek, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki, Barbara Krystyna Ziębiec
NIEOBECNI (1)

Tomasz Janusz Korcz

6.4. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia cięć pielęgnacyjnych drzewa będącego pomnikiem przyrody (RM.0006.42.2018);


Głosowano w sprawie:


w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia cięć pielęgnacyjnych drzewa będącego pomnikiem przyrody (RM.0006.42.2018);.


Wyniki głosowania

ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (20)

Wioletta Małgorzata Badurek, Zbigniew Tadeusz Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Barbara Koralewska, Dariusz Sławomir Krzemiński, Małgorzata Mirosława Kucharska, Zbigniew Adam Kurządkowski , Edyta Łucja Lenart, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Jacek Jan Pachnik, Katarzyna Małgorzata Piątek, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki, Barbara Krystyna Ziębiec
NIEOBECNI (1)

Tomasz Janusz Korcz


6.5. przyjęcia zadania zarządzania częścią drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Obwodnica na odcinku od skrzyżowania z ul. Sportową w Brwinowie do granicy z m. Podkowa Leśna (od km 28+ 725 do km 28+865) (RM.0006.35.2018);


Głosowano w sprawie:


przyjęcia zadania zarządzania częścią drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Obwodnica na odcinku od skrzyżowania z ul. Sportową w Brwinowie do granicy z m. Podkowa Leśna (od km 28+ 725 do km 28+865) (RM.0006.35.2018);.

Wyniki głosowania


ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:


ZA (20)

Wioletta Małgorzata Badurek, Zbigniew Tadeusz Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Barbara Koralewska, Dariusz Sławomir Krzemiński, Małgorzata Mirosława Kucharska, Zbigniew Adam Kurządkowski, Edyta Łucja Lenart, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Jacek Jan Pachnik, Katarzyna Małgorzata Piątek, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki, Barbara Krystyna Ziębiec
NIEOBECNI (1)

6.6. zmiany uchwały Nr LI.444.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2018-2025 (RM.0006.39.2018);Głosowano w sprawie:

zmiany uchwały Nr LI.444.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2018-2025 (RM.0006.39.2018);.

Wyniki głosowania


ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (20)

Wioletta Małgorzata Badurek, Zbigniew Tadeusz Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Barbara Koralewska, Dariusz Sławomir Krzemiński, Małgorzata Mirosława Kucharska, Zbigniew Adam Kurządkowski, Edyta Łucja Lenart, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Jacek Jan Pachnik, Katarzyna Małgorzata Piątek , Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki, Barbara Krystyna Ziębiec
NIEOBECNI (1)

Tomasz Janusz Korcz

6.7. zmian w uchwale budżetowej Nr LI.445.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 r. (RM.0006.40.2018);


Głosowano w sprawie:

zmian w uchwale budżetowej Nr LI.445.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 r. (RM.0006.40.2018);.


Wyniki głosowania


ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:


ZA (20)


Wioletta Małgorzata Badurek, Zbigniew Tadeusz Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Barbara Koralewska, Dariusz Sławomir Krzemiński, Małgorzata Mirosława Kucharska, Zbigniew Adam Kurządkowski, Edyta Łucja Lenart, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Jacek Jan Pachnik, Katarzyna Małgorzata Piątek, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef StreżyńskiMaciej Wiktor Szmyt, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki, Barbara Krystyna Ziębiec
NIEOBECNI (1)

Tomasz Janusz Korcz


6.8. rozpoznania skargi na działanie Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Otrębusach, gm. Brwinów (RM.0006.38.2018);


Głosowano w sprawie:


rozpoznania skargi na działanie Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Otrębusach, gm. Brwinów (RM.0006.38.2018);.


Wyniki głosowania


ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:


ZA (20)


Wioletta Małgorzata Badurek, Zbigniew Tadeusz Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Barbara Koralewska, Dariusz Sławomir Krzemiński, Małgorzata Mirosława Kucharska, Zbigniew Adam Kurządkowski, Edyta Łucja Lenart, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Jacek Jan Pachnik, Katarzyna Małgorzata Piątek, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki, Barbara Krystyna Ziębiec
NIEOBECNI (1)

Tomasz Janusz Korcz


6.9. rozpoznania skargi na działanie Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Otrębusach, gm. Brwinów (RM.0006.37.2018).


Głosowano w sprawie:

rozpoznania skargi na działanie Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Otrębusach, gm. Brwinów (RM.0006.37.2018).


Wyniki głosowania


ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:


ZA (20)


Wioletta Małgorzata Badurek, Zbigniew Tadeusz Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Barbara Koralewska, Dariusz Sławomir Krzemiński, Małgorzata Mirosława Kucharska, Zbigniew Adam Kurządkowski, Edyta Łucja Lenart, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Jacek Jan Pachnik, Katarzyna Małgorzata Piątek, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki, Barbara Krystyna Ziębiec
NIEOBECNI (1)

Tomasz Janusz Korcz


6.10. upoważnienia Burmistrza Gminy Brwinów do złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania projektu pn."Budowa ul. Wolności w Parzniewie łączącej drogi powiatowe 3141W i 3124W", ze środków budżetu państwa w ramach "Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej" (RM.0006.43.2018).


Głosowano w sprawie:


upoważnienia Burmistrza Gminy Brwinów do złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania projektu pn. "Budowa ul. Wolności w Parzniewie łączącej drogi powiatowe 3141W i 3124W", ze środków budżetu państwa w ramach "Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej".

Wyniki głosowania


ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:


ZA (20)

Wioletta Małgorzata Badurek, Zbigniew Tadeusz Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Barbara Koralewska, Dariusz Sławomir Krzemiński, Małgorzata Mirosława Kucharska, Zbigniew Adam Kurządkowski, Edyta Łucja Lenart, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Jacek Jan Pachnik, Katarzyna Małgorzata Piątek, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki, Barbara Krystyna Ziębiec
NIEOBECNI (1)

Tomasz Janusz Korcz


7. Zapytania i interpelacje.

8. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

9. Zamknięcie sesji.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie