Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

21 czerwca 2018 13:15 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Wyniki głosowania na LVII sesji Rady Miejskiej w Brwinowie w dniu 28 maja 2018 r.


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.


2. Przedstawienie porządku obrad.Głosowano wniosek w sprawie:
przeniesienia pkt.7 sprawy wniesione i wolne wnioski wprowadzić pod pkt. 4.

Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (16)
Wioletta Małgorzata Badurek, Zbigniew Tadeusz Bartosik, Andrzej Guzik, Barbara Koralewska, Tomasz Janusz Korcz, Dariusz Sławomir Krzemiński, Małgorzata Mirosława Kucharska, Edyta Łucja Lenart, Grzegorz Matysiak, Jacek Jan Pachnik, Katarzyna Małgorzata Piątek, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński , Rafał Artur Wysocki, Barbara Krystyna Ziębiec
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Zbigniew Adam Kurządkowski, Adrianna Małgorzata Olczak, Maciej Wiktor Szmyt
NIEOBECNI (2)
Aldona Górniak, Marek Władysław Winiarski

Głosowano wniosek w sprawie:
wprowadzenia do porządku obrad 2 projektów uchwał w sprawie rozpoznania skarg na działalność Burmistrza Gminy Brwinów (RM.0006.58.2018) oraz (RM.0006.59.2018).

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (19)
Wioletta Małgorzata Badurek, Zbigniew Tadeusz Bartosik, Andrzej Guzik, Barbara Koralewska, Tomasz Janusz Korcz, Dariusz Sławomir Krzemiński, Małgorzata Mirosława Kucharska , Zbigniew Adam Kurządkowski, Edyta Łucja Lenart, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Jacek Jan Pachnik, Katarzyna Małgorzata Piątek, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt, Rafał Artur Wysocki, Barbara Krystyna Ziębiec
NIEOBECNI (2)
Aldona Górniak, Marek Władysław Winiarski
3. Przyjęcie protokołów z LIV oraz LV sesji.Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu z LIV .

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (19)
Wioletta Małgorzata Badurek, Zbigniew Tadeusz Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Barbara Koralewska, Tomasz Janusz Korcz, Małgorzata Mirosława Kucharska, Zbigniew Adam Kurządkowski, Edyta Łucja Lenart, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Jacek Jan Pachnik, Katarzyna Małgorzata Piątek, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt, Rafał Artur Wysocki, Barbara Krystyna Ziębiec
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Dariusz Sławomir Krzemiński
NIEOBECNI (1)
Marek Władysław Winiarski

Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu z LV sesji..

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (19)
Wioletta Małgorzata Badurek, Zbigniew Tadeusz Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Barbara Koralewska, Tomasz Janusz Korcz, Małgorzata Mirosława Kucharska, Zbigniew Adam Kurządkowski, Edyta Łucja Lenart, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Jacek Jan Pachnik, Katarzyna Małgorzata Piątek, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt, Rafał Artur Wysocki, Barbara Krystyna Ziębiec
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Dariusz Sławomir Krzemiński
NIEOBECNI (1)
Marek Władysław Winiarski

4. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie.


5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:


6.1. przyjęcia sprawozdania z działalności Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Brwinowie za rok 2017 (RM.0006.54.2018);


Głosowano w sprawie:
przyjęcia sprawozdania z działalności Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Brwinowie za rok 2017 (RM.0006.54.2018);.

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Wioletta Małgorzata Badurek , Zbigniew Tadeusz Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Barbara Koralewska, Tomasz Janusz Korcz , Dariusz Sławomir Krzemiński, Małgorzata Mirosława Kucharska, Zbigniew Adam Kurządkowski, Edyta Łucja Lenart, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Jacek Jan Pachnik, Katarzyna Małgorzata Piątek, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt, Rafał Artur Wysocki, Barbara Krystyna Ziębiec
NIEOBECNI (1)
Marek Władysław Winiarski

6.2. przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla gminy Brwinów za rok 2017 (RM.0006.53.2017);


Głosowano w sprawie:
przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla gminy Brwinów za rok 2017 (RM.0006.53.2017);

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Wioletta Małgorzata Badurek, Zbigniew Tadeusz Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Barbara Koralewska, Tomasz Janusz Korcz, Dariusz Sławomir Krzemiński, Małgorzata Mirosława Kucharska, Zbigniew Adam Kurządkowski, Edyta Łucja Lenart, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak , Jacek Jan Pachnik, Katarzyna Małgorzata Piątek, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt, Rafał Artur Wysocki, Barbara Krystyna Ziębiec
NIEOBECNI (1)
Marek Władysław Winiarski
6.3. nadania nazwy placowi w miejscowości Otrębusy (RM.0006.56.2018)

Głosowano w sprawie:
nadania nazwy placowi w miejscowości Otrębusy (RM.0006.56.2018).

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (19)
Wioletta Małgorzata Badurek, Zbigniew Tadeusz BartosikAldona Górniak, Andrzej Guzik, Barbara Koralewska, Tomasz Janusz Korcz, Dariusz Sławomir Krzemiński, Małgorzata Mirosława Kucharska, Zbigniew Adam Kurządkowski, Edyta Łucja Lenart, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Jacek Jan Pachnik, Katarzyna Małgorzata Piątek, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Rafał Artur Wysocki, Barbara Krystyna Ziębiec
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Maciej Wiktor Szmyt
NIEOBECNI (1)
Marek Władysław Winiarski


6.4. upoważnienia Burmistrza Gminy Brwinów do złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Rozwój terenów zieleni na obszarze gminy Brwinów”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Typ projektów: 2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, oraz wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji przedsięwzięcia (RM.0006.55.2018);


Głosowano w sprawie:
upoważnienia Burmistrza Gminy Brwinów do złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Rozwój terenów zieleni na obszarze gminy Brwinów”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Typ projektów: 2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, oraz wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji przedsięwzięcia (RM.0006.55.2018); .

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Wioletta Małgorzata Badurek, Zbigniew Tadeusz Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Barbara Koralewska, Tomasz Janusz Korcz , Dariusz Sławomir Krzemiński, Małgorzata Mirosława Kucharska, Zbigniew Adam Kurządkowski, Edyta Łucja Lenart, Grzegorz Matysiak , Adrianna Małgorzata Olczak , Jacek Jan Pachnik, Katarzyna Małgorzata Piątek, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt , Rafał Artur Wysocki , Barbara Krystyna Ziębiec
NIEOBECNI (1)
Marek Władysław Winiarski


6.5. rozpoznania skargi na działalność Burmistrza Gminy Brwinów (RM.0006.58.2018);


Głosowano w sprawie:
rozpoznania skargi na działalność Burmistrza Gminy Brwinów (RM.0006.58.2018);.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (15)
Wioletta Małgorzata Badurek, Zbigniew Tadeusz Bartosik, Aldona Górniak, Tomasz Janusz Korcz, Małgorzata Mirosława Kucharska, Zbigniew Adam Kurządkowski, Edyta Łucja Lenart, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Jacek Jan Pachnik, Katarzyna Małgorzata Piątek, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt
WSTRZYMUJĘ SIĘ (5)
Andrzej Guzik , Barbara Koralewska, Dariusz Sławomir Krzemiński , Rafał Artur Wysocki , Barbara Krystyna Ziębiec
NIEOBECNI (1)
Marek Władysław Winiarski


6.6. rozpoznania skargi na działalność Burmistrza Gminy Brwinów (RM.0006.59.2018).


Głosowano w sprawie:
rozpoznania skargi na działalność Burmistrza Gminy Brwinów (RM.0006.59.2018)..

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 4, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (15)
Wioletta Małgorzata Badurek, Zbigniew Tadeusz Bartosik, Aldona Górniak, Tomasz Janusz Korcz, Małgorzata Mirosława Kucharska, Zbigniew Adam Kurządkowski, Edyta Łucja Lenart, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Katarzyna Małgorzata Piątek, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt, Rafał Artur Wysocki
PRZECIW (4)
Andrzej Guzik , Barbara Koralewska, Jacek Jan Pachnik , Barbara Krystyna Ziębiec
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Dariusz Sławomir Krzemiński
NIEOBECNI (1)
Marek Władysław Winiarski


7. Zapytania i interpelacje.

8. Zamknięcie sesji.Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie