Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

19 grudnia 2018 14:13 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Wyniki głosowania na LXII sesji Rady Miejskiej w Brwinowie w dniu 23 sierpnia 2018 r.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.


2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z LVII, LVIII, LIX oraz LXI sesji.

Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu z LVII sesji.

Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (16)
Wioletta Małgorzata Badurek, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Barbara Koralewska, Tomasz Janusz Korcz, Małgorzata Mirosława Kucharska, Zbigniew Adam Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Jacek Jan Pachnik, Katarzyna Małgorzata Piątek, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt, Barbara Krystyna Ziębiec
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Dariusz Sławomir Krzemiński
NIEOBECNI (4)
Zbigniew Tadeusz Bartosik, Edyta Łucja Lenart, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki

Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu z LVIII sesji.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (15)
Wioletta Małgorzata Badurek, Aldona Górniak, Barbara Koralewska, Tomasz Janusz Korcz, Małgorzata Mirosława Kucharska, Zbigniew Adam Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Jacek Jan Pachnik, Katarzyna Małgorzata Piątek, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt, Barbara Krystyna Ziębiec
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Andrzej Guzik, Dariusz Sławomir Krzemiński
NIEOBECNI (4)
Zbigniew Tadeusz Bartosik, Edyta Łucja Lenart, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur WysockiGłosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu z LIX sesji.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (15)
Wioletta Małgorzata Badurek, Aldona Górniak, Barbara Koralewska, Tomasz Janusz Korcz, Małgorzata Mirosława Kucharska, Zbigniew Adam Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Jacek Jan Pachnik, Katarzyna Małgorzata Piątek, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt, Barbara Krystyna Ziębiec
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Andrzej Guzik, Dariusz Sławomir Krzemiński
NIEOBECNI (4)
Zbigniew Tadeusz Bartosik, Edyta Łucja Lenart, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki

Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu z LXI sesji.

Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (16)
Wioletta Małgorzata Badurek, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Barbara Koralewska, Tomasz Janusz Korcz, Małgorzata Mirosława Kucharska , Zbigniew Adam Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Jacek Jan Pachnik, Katarzyna Małgorzata Piątek, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt , Barbara Krystyna Ziębiec
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Dariusz Sławomir Krzemiński
NIEOBECNI (4)
Zbigniew Tadeusz Bartosik, Edyta Łucja Lenart, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki

4. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

5.1. skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 lipca 2018 r. Nr WNP-I.4131.101.2018.MPZ stwierdzające nieważność §1 ust. 2 uchwały Nr LIX.540.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Brwinów (RM.0006.90.2018);Głosowano w sprawie:
skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 lipca 2018 r. Nr WNP-I.4131.101.2018.MPZ stwierdzające nieważność §1 ust. 2 uchwały Nr LIX.540.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Brwinów (RM.0006.90.2018);

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (14)
Wioletta Małgorzata Badurek, Aldona Górniak , Barbara Koralewska, Tomasz Janusz Korcz, Małgorzata Mirosława Kucharska, Zbigniew Adam Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Katarzyna Małgorzata Piątek, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt, Rafał Artur Wysocki
PRZECIW (3)
Andrzej Guzik, Dariusz Sławomir Krzemiński, Jacek Jan Pachnik
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Barbara Krystyna Ziębiec
NIEOBECNI (3)
Zbigniew Tadeusz Bartosik, Edyta Łucja Lenart, Marek Władysław Winiarski

5.2. przejęcia zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi, obejmujących zimowe utrzymanie dróg powiatowych, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych i chodników leżących w granicach administracyjnych Gminy Brwinów w sezonie zimowy 2018/2019 (RM.0006.91.2018);

Głosowano w sprawie:
przejęcia zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi, obejmujących zimowe utrzymanie dróg powiatowych, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych i chodników leżących w granicach administracyjnych Gminy Brwinów w sezonie zimowy 2018/2019 (RM.0006.91.2018);

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

Wyniki imienne:
ZA (15)
Wioletta Małgorzata Badurek, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Barbara Koralewska, Tomasz Janusz Korcz, Małgorzata Mirosława Kucharska, Zbigniew Adam Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Jacek Jan Pachnik, Katarzyna Małgorzata Piątek, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt, Barbara Krystyna Ziębiec
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Dariusz Sławomir Krzemiński
NIEOBECNI (5)
Zbigniew Tadeusz Bartosik, Edyta Łucja Lenart, Sławomir Wacław Rakowiecki, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki
5.3. zmiany uchwały Nr LI.444.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2018-2025 (RM.0006.88.2018);

Głosowano w sprawie:
zmiany uchwały Nr LI.444.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 roku
w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2018-2025 (RM.0006.88.2018);.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

Wyniki imienne:
ZA (14)
Wioletta Małgorzata Badurek, Aldona Górniak, Barbara Koralewska, Tomasz Janusz Korcz, Małgorzata Mirosława Kucharska, Zbigniew Adam Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Jacek Jan Pachnik, Katarzyna Małgorzata Piątek, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt, Barbara Krystyna Ziębiec
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Andrzej Guzik, Dariusz Sławomir Krzemiński
NIEOBECNI (5)
Zbigniew Tadeusz Bartosik, Edyta Łucja Lenart, Sławomir Wacław Rakowiecki, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki

5.4. zmian w uchwale budżetowej Nr LI.445.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 r. (RM.0006.89.2018)


Głosowano w sprawie:
zmian w uchwale budżetowej Nr LI.445.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 r. (RM.0006.89.2018).

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

Wyniki imienne:
ZA (15)
Wioletta Małgorzata Badurek, Aldona Górniak, Andrzej Guzik , Barbara Koralewska, Tomasz Janusz Korcz, Małgorzata Mirosława Kucharska, Zbigniew Adam Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Jacek Jan Pachnik, Katarzyna Małgorzata Piątek, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt, Barbara Krystyna Ziębiec
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Dariusz Sławomir Krzemiński
NIEOBECNI (5)
Zbigniew Tadeusz Bartosik, Edyta Łucja Lenart, Sławomir Wacław Rakowiecki, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki
6. Zapytania i interpelacje.

7. Sprawy wniesione i wolne wnioski.


8. Zamknięcie sesji.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie