Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

4 października 2018 13:50 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Wyniki głosowania na LXIV

Wyniki głosowania na LXIV sesji Rady Miejskiej w Brwinowie w dniu 26 września 2018 r.


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

4.1. zmiany uchwały nr XI.103.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, związanych z usuwaniem
i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest (RM.0006.100.2018);


Głosowano w sprawie:
zmiany uchwały nr XI.103.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 10 czerwca 2015 r.
w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest (RM.0006.100.2018);.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6

Wyniki imienne:
ZA (15)
Wioletta Małgorzata Badurek, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Barbara Koralewska, Dariusz Sławomir Krzemiński, Małgorzata Mirosława Kucharska, Zbigniew Adam Kurządkowski, Edyta Łucja Lenart, Jacek Jan Pachnik, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt, Marek Władysław Winiarski, Barbara Krystyna Ziębiec
NIEOBECNI (6)
Zbigniew Tadeusz Bartosik, Tomasz Janusz Korcz, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Katarzyna Małgorzata Piątek, Rafał Artur Wysocki

4.2. ustanowienia pomnika przyrody (RM.0006.97.2018);

Głosowano wniosek w sprawie:
zmiany nazwy dębu z Tadeusza na Kościuszko w paragrafie 1 ust.2.

Wyniki głosowania
ZA: 5, PRZECIW: 9, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

Wyniki imienne:
ZA (5)
Andrzej Guzik, Barbara Koralewska, Dariusz Sławomir Krzemiński, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski
PRZECIW (9)
Wioletta Małgorzata Badurek, Aldona Górniak, Małgorzata Mirosława Kucharska, Zbigniew Adam Kurządkowski, Edyta Łucja Lenart, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Jacek Jan Pachnik, Barbara Krystyna Ziębiec
NIEOBECNI (5)
Zbigniew Tadeusz Bartosik, Tomasz Janusz Korcz, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Katarzyna Małgorzata Piątek
Głosowano w sprawie:
ustanowienia pomnika przyrody (RM.0006.97.2018);.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

Wyniki imienne:
ZA (15)
Wioletta Małgorzata Badurek, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Barbara Koralewska, Małgorzata Mirosława Kucharska, Zbigniew Adam Kurządkowski, Edyta Łucja Lenart, Jacek Jan Pachnik , Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki, Barbara Krystyna Ziębiec
PRZECIW (1)
Dariusz Sławomir Krzemiński
NIEOBECNI (5)
Zbigniew Tadeusz Bartosik, Tomasz Janusz Korcz, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Katarzyna Małgorzata Piątek

4.3. uzgodnienia przeprowadzenia cięć pielęgnacyjnych drzewa będącego pomnikiem przyrody (RM.0006.96.2018);

Głosowano w sprawie:
uzgodnienia przeprowadzenia cięć pielęgnacyjnych drzewa będącego pomnikiem przyrody (RM.0006.96.2018);.

Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

Wyniki imienne:
ZA (16)
Wioletta Małgorzata Badurek, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Barbara Koralewska, Dariusz Sławomir Krzemiński, Małgorzata Mirosława Kucharska, Zbigniew Adam Kurządkowski, Edyta Łucja Lenart, Jacek Jan Pachnik, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki, Barbara Krystyna Ziębiec
NIEOBECNI (5)
Zbigniew Tadeusz Bartosik, Tomasz Janusz Korcz, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Katarzyna Małgorzata Piątek
4.4. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Brwinów w 2019 roku (RM.0006.101.2018);


Głosowano wniosek w sprawie:
zmiany wysokości stawki w paragrafie 1 pkt 1 z 0,73 zł na 0,72 zł oraz w pkt 8 z 0,43 zł na 0,42 zł. .

Wyniki głosowania
ZA: 4, PRZECIW: 12, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (4)
Andrzej Guzik, Barbara Koralewska, Dariusz Sławomir Krzemiński, Jacek Jan Pachnik
PRZECIW (12)
Wioletta Małgorzata Badurek, Zbigniew Tadeusz Bartosik, Aldona Górniak, Małgorzata Mirosława Kucharska, Zbigniew Adam Kurządkowski, Edyta Łucja Lenart, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Barbara Krystyna Ziębiec
NIEOBECNI (4)
Tomasz Janusz Korcz, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Katarzyna Małgorzata Piątek

Głosowano wniosek w sprawie:
zmiany wysokości stawki w pkt 2 z 23,46 zł na stawkę 23,09 zł. .

Wyniki głosowania
ZA: 5, PRZECIW: 12, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (5)
Andrzej Guzik, Barbara Koralewska, Dariusz Sławomir Krzemiński, Jacek Jan Pachnik, Barbara Krystyna Ziębiec
PRZECIW (12)
Wioletta Małgorzata Badurek, Zbigniew Tadeusz Bartosik, Aldona Górniak, Małgorzata Mirosława Kucharska, Zbigniew Adam Kurządkowski, Edyta Łucja Lenart, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki
NIEOBECNI (4)
Tomasz Janusz Korcz, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Katarzyna Małgorzata PiątekGłosowano wniosek w sprawie:
zmiany wysokości stawki w pkt 5 z 7,62 zł na 7,50 zł..

Wyniki głosowania
ZA: 4, PRZECIW: 10, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (4)
Andrzej Guzik, Barbara Koralewska, Dariusz Sławomir Krzemiński, Jacek Jan Pachnik
PRZECIW (10)
Wioletta Małgorzata Badurek, Zbigniew Tadeusz Bartosik, Aldona Górniak, Małgorzata Mirosława Kucharska, Edyta Łucja Lenart, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski , Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt, Marek Władysław Winiarski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Zbigniew Adam Kurządkowski, Rafał Artur Wysocki, Barbara Krystyna Ziębiec
NIEOBECNI (4)
Tomasz Janusz Korcz, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Katarzyna Małgorzata Piątek

Głosowano w sprawie:
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Brwinów w 2019 roku (RM.0006.101.2018);.

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 4, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (12)
Wioletta Małgorzata Badurek, Zbigniew Tadeusz Bartosik, Aldona Górniak, Małgorzata Mirosława Kucharska, Zbigniew Adam Kurządkowski, Edyta Łucja Lenart, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki
PRZECIW (4)
Andrzej Guzik, Barbara Koralewska, Dariusz Sławomir Krzemiński, Jacek Jan Pachnik
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Barbara Krystyna Ziębiec
NIEOBECNI (4)
Tomasz Janusz Korcz, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Katarzyna Małgorzata Piątek

4.5. zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso w 2019 roku (RM.0006.102.2018);

Głosowano w sprawie:
zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso w 2019 roku (RM.0006.102.2018);.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (13)
Aldona Górniak, Dariusz Sławomir Krzemiński, Małgorzata Mirosława Kucharska, Zbigniew Adam Kurządkowski, Edyta Łucja Lenart, Jacek Jan Pachnik, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki, Barbara Krystyna Ziębiec
PRZECIW (2)
Zbigniew Tadeusz Bartosik, Andrzej Guzik
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Wioletta Małgorzata Badurek, Barbara Koralewska
NIEOBECNI (4)
Tomasz Janusz Korcz, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Katarzyna Małgorzata Piątek

4.6. ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów (RM.0006.103.2018);


Głosowano w sprawie:
ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów (RM.0006.103.2018);.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (14)
Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Barbara Koralewska, Małgorzata Mirosława Kucharska, Zbigniew Adam Kurządkowski, Edyta Łucja Lenart, Jacek Jan Pachnik, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki, Barbara Krystyna Ziębiec
PRZECIW (2)
Zbigniew Tadeusz Bartosik, Dariusz Sławomir Krzemiński
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Wioletta Małgorzata Badurek
NIEOBECNI (4)
Tomasz Janusz Korcz, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Katarzyna Małgorzata Piątek

4.7. określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, którymi muszą odpowiadać składane projekty (RM.0006.106.2018);

Głosowano wniosek w sprawie:
w paragrafie 4 ust 1 pkt 4 otrzymał brzmienie: "w miarę możliwości oszacowanie kosztów realizacji inicjatywy.".

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (15)
Zbigniew Tadeusz Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Barbara Koralewska, Dariusz Sławomir Krzemiński, Małgorzata Mirosława Kucharska, Edyta Łucja Lenart, Jacek Jan Pachnik, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki, Barbara Krystyna Ziębiec
PRZECIW (2)
Wioletta Małgorzata Badurek, Zbigniew Adam Kurządkowski
NIEOBECNI (4)
Tomasz Janusz Korcz, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Katarzyna Małgorzata Piątek


Głosowano wniosek w sprawie:
wykreślenia ustępu 2 w paragrafie 2 i dopisanie do paragrafu 1 w ust 1, zawiadamia pisemnie o tym Przewodniczącego Rady Miejskiej..

Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (10)
Zbigniew Tadeusz Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Barbara Koralewska, Dariusz Sławomir Krzemiński, Małgorzata Mirosława Kucharska, Edyta Łucja Lenart, Jacek Jan Pachnik, Józef Streżyński, Barbara Krystyna Ziębiec
PRZECIW (5)
Wioletta Małgorzata Badurek, Zbigniew Adam Kurządkowski, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Marek Władysław Winiarski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Maciej Wiktor Szmyt, Rafał Artur Wysocki
NIEOBECNI (4)
Tomasz Janusz Korcz, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Katarzyna Małgorzata Piątek

Głosowano w sprawie:
określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, którymi muszą odpowiadać składane projekty (RM.0006.106.2018);

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (15)
Zbigniew Tadeusz Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Barbara Koralewska, Dariusz Sławomir Krzemiński, Małgorzata Mirosława Kucharska, Edyta Łucja Lenart, Jacek Jan Pachnik, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki, Barbara Krystyna Ziębiec
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Wioletta Małgorzata Badurek, Zbigniew Adam Kurządkowski
NIEOBECNI (4)
Tomasz Janusz Korcz, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Katarzyna Małgorzata Piątek

4.8. wprowadzenia Systemu informacji gminnej w gminie Brwinów (RM.0006.105.2018);

Głosowano w sprawie:
wprowadzenia Systemu informacji gminnej w gminie Brwinów (RM.0006.105.2018);.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (15)
Wioletta Małgorzata Badurek, Zbigniew Tadeusz Bartosik, Aldona Górniak, Barbara Koralewska, Dariusz Sławomir Krzemiński, Małgorzata Mirosława Kucharska, Zbigniew Adam Kurządkowski, Edyta Łucja Lenart, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki, Barbara Krystyna Ziębiec
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Andrzej Guzik, Jacek Jan Pachnik
NIEOBECNI (4)
Tomasz Janusz Korcz, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Katarzyna Małgorzata Piątek

4.9. uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Brwinów na lata 2018-2022” (RM.0006.104.2018);

Głosowano w sprawie:
uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Brwinów na lata 2018-2022” (RM.0006.104.2018);

Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (17)
Wioletta Małgorzata Badurek, Zbigniew Tadeusz Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Barbara Koralewska, Dariusz Sławomir Krzemiński, Małgorzata Mirosława Kucharska, Zbigniew Adam Kurządkowski, Edyta Łucja Lenart, Jacek Jan Pachnik, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki, Barbara Krystyna Ziębiec
NIEOBECNI (4)
Tomasz Janusz Korcz, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Katarzyna Małgorzata Piątek

4.10. zmiany uchwały Nr LI.444.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2018-2025 (RM.0006.98.2018);Głosowano w sprawie:
zmiany uchwały Nr LI.444.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 roku
w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2018-2025 (RM.0006.98.2018);

Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (17)
Wioletta Małgorzata Badurek, Zbigniew Tadeusz Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Barbara Koralewska, Dariusz Sławomir Krzemiński, Małgorzata Mirosława Kucharska, Zbigniew Adam Kurządkowski, Edyta Łucja Lenart, Jacek Jan Pachnik, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki, Barbara Krystyna Ziębiec
NIEOBECNI (4)
Tomasz Janusz Korcz, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Katarzyna Małgorzata Piątek


4.11. zmian w uchwale budżetowej Nr LI.445.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 r. (RM.0006.99.2018);Głosowano w sprawie:
zmian w uchwale budżetowej Nr LI.445.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 r. (RM.0006.99.2018);.

Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (16)
Wioletta Małgorzata Badurek, Zbigniew Tadeusz Bartosik, Aldona Górniak, Barbara Koralewska, Dariusz Sławomir Krzemiński, Małgorzata Mirosława Kucharska, Zbigniew Adam Kurządkowski, Edyta Łucja Lenart, Jacek Jan Pachnik, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki, Barbara Krystyna Ziębiec
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Andrzej Guzik
NIEOBECNI (4)
Tomasz Janusz Korcz, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Katarzyna Małgorzata Piątek

5. Zapytania i interpelacje.

6. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

7. Zamknięcie sesji.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie