Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

11 grudnia 2018 14:37 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Zespół ds. Funduszy Zewnętrznych

Do zadań Zespołu ds. Funduszy Zewnętrznych – (FZ) należy:


1)analiza możliwości pozyskania przez Gminę środków finansowych z funduszy zewnętrznych oraz informowanie o tym Burmistrza;

2)przygotowywanie wniosków aplikacyjnych i dokumentacji dla wskazanych przez Burmistrza projektów;

3)współpraca z wyspecjalizowanymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy podczas przygotowywania dokumentów aplikacyjnych o środki zewnętrzne;

4)współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz wyznaczonymi kierownikami projektów w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych;

5)koordynacja i rozliczanie określonych projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych;

6)pomoc jednostkom organizacyjnym gminy w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych oraz w przygotowywaniu wniosków aplikacyjnych;

7)przekazywanie do Biura Promocji informacji dotyczących pozyskiwania środków zewnętrznych służących m.in. aktualizacji strony internetowej i wywiązywania się z obowiązków promocji projektu;

8)współpraca i utrzymywanie kontaktów z instytucjami właściwymi dla pozyskiwania środków zewnętrznych;

9)prowadzenie ewidencji wniosków o dofinansowania oraz składanie wymaganych sprawozdań z działalności Zespołu.Katarzyna LewandowskaKierownik14
Jakub JankowskiInspektor17
Monika RodakReferent17
Teresa MikulskaPodinspektor17
Marta PieńkowskaInspektor17
Agnieszka GasikInspektor17

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie