Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Porównanie wersji dokumentu

15 lipca 2019 11:25 | wersja 5 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Zespół ds. Funduszy Zewnętrznych

Do zadań Zespołu ds. Funduszy Zewnętrznych – (FZ) należy:


1)analiza możliwości pozyskania przez Gminę środków finansowych z funduszy zewnętrznych oraz informowanie o tym Burmistrza;

2)przygotowywanie wniosków aplikacyjnych i dokumentacji dla wskazanych przez Burmistrza projektów;

3)współpraca z wyspecjalizowanymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy podczas przygotowywania dokumentów aplikacyjnych o środki zewnętrzne;

4)współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz wyznaczonymi kierownikami projektów w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych;

5)koordynacja i rozliczanie określonych projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych;

6)pomoc jednostkom organizacyjnym gminy w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych oraz w przygotowywaniu wniosków aplikacyjnych;

7)przekazywanie do Biura Promocji informacji dotyczących pozyskiwania środków zewnętrznych służących m.in. aktualizacji strony internetowej i wywiązywania się z obowiązków promocji projektu;

8)współpraca i utrzymywanie kontaktów z instytucjami właściwymi dla pozyskiwania środków zewnętrznych;

9)prowadzenie ewidencji wniosków o dofinansowania oraz składanie wymaganych sprawozdań z działalności Zespołu.Imię i Nazwisko Stanowisko Numer pokoju
Katarzyna Lewandowska Kierownik 14
Jakub Jankowski Inspektor 17
Monika Rodak Referent 17
Teresa Mikulska Podinspektor 17
Marta Pieńkowska Inspektor 17
Agnieszka Gasik Inspektor 17

 

11 grudnia 2018 14:37 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Zespół ds. Funduszy Zewnętrznych

Do zadań Zespołu ds. Funduszy Zewnętrznych – (FZ) należy:


1)analiza możliwości pozyskania przez Gminę środków finansowych z funduszy zewnętrznych oraz informowanie o tym Burmistrza;

2)przygotowywanie wniosków aplikacyjnych i dokumentacji dla wskazanych przez Burmistrza projektów;

3)współpraca z wyspecjalizowanymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy podczas przygotowywania dokumentów aplikacyjnych o środki zewnętrzne;

4)współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz wyznaczonymi kierownikami projektów w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych;

5)koordynacja i rozliczanie określonych projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych;

6)pomoc jednostkom organizacyjnym gminy w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych oraz w przygotowywaniu wniosków aplikacyjnych;

7)przekazywanie do Biura Promocji informacji dotyczących pozyskiwania środków zewnętrznych służących m.in. aktualizacji strony internetowej i wywiązywania się z obowiązków promocji projektu;

8)współpraca i utrzymywanie kontaktów z instytucjami właściwymi dla pozyskiwania środków zewnętrznych;

9)prowadzenie ewidencji wniosków o dofinansowania oraz składanie wymaganych sprawozdań z działalności Zespołu.Katarzyna LewandowskaKierownik14
Jakub JankowskiInspektor17
Monika RodakReferent17
Teresa MikulskaPodinspektor17
Marta PieńkowskaInspektor17
Agnieszka GasikInspektor17

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie