Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

13 czerwca 2019 10:05 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 – ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm) Burmistrz Gminy Brwinów

zawiadamia

iż została wydana decyzja Nr 14.2019 w dniu 12.06.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego
na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Pszczelińskiej (dz. nr ew. 125 obr. 15 i nr ew. 1 obr. 17) oraz w ul. Otrębuskiej (dz. nr ew. 14 obr. 17) w Brwinowie.

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy
w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

Kontakt telefoniczny pod numerami:

738-2614 lub 738-2654

Z up. Burmistrza Gminy Brwinów

Jerzy Wysocki

zastępca Burmistrza

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie