Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

10 grudnia 2018 16:59 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 – ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 1945) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) Burmistrz Gminy Brwinów

zawiadamia,

iż została wydana decyzja Nr 32.2018 w dniu 6.12.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającego na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w działce drogowej nr ew. 41/4 oraz w drodze powiatowej (dz. nr ew. 27/3) we wsi Koszajec, gmina Brwinów.

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy

w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

Kontakt telefoniczny pod numerami:

738-2614 lub 738-2654

Z up. Burmistrza Gminy Brwinów

Ewa Sobierańska

p.o. Geodeta Gminny Gminy Brwinów

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie