Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 lipca 2019 13:59 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

OGŁOSZENIE

Burmistrz Gminy Brwinów stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu.


położenie nieruchomości

nr księgi wieczystej

nr ew. działki

pow. lokalu w m2

Przeznaczenie lokalu i termin zawartej umowy najmu

roczny czynsz najmu netto + podatek VAT 23%)

Brwinów

ul. Rynek 28

310

42,60 m2 lokal użytkowy

Nieuciążliwa działalność usługowo-handlowa z wyłączeniem salonu gier i gastronomii

24 912,48 + 23% Vat

Zasady najmu gminnych lokali użytkowych reguluje Uchwała Nr XXXI.319.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Brwinów oraz ich wydzierżawiania, najmu, lub oddawania w użytkowanie na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 9734).

Wykaz umieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12, na okres 21 dni tj. od dnia 08.07.2019r. do dnia 29.07.2019r.

Informacji udziela Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Brwinów ul. Kościuszki 4A, pokój 26, tel. 22 738-25-83 fax 729-59-40

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie