Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 lipca 2019 14:05 | wersja 2 | Ten dokument ma 109 załączników 109

Uchwały 2002

Uchwały 2002

1.

354-III

1 lutego 2002 r.

uchwalenie budżetu Gminy Brwinów na rok 2002


2.

355-III

1 lutego 2002 r.3.

356-III

15 marca 2002 r.

odrzucenia zarzutu Elektrociepłowni Warszawskich S. A Grupa Vattenfall, złożonego do projektu Mijscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Moszna i Moszna Parcela, w gminie Brwinów


4.

357-III

15 marca 2002 r.

pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie


5.

358-III

15 marca 2002 r.

pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie


6.

359-III

15 marca 2002 r.

pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie


7.

360-III

15 marca 2002 r.

zmian w Uchwale Budżetowej Nr 354-III Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 1 lutego 2002 r.


8.

361-III

15 marca 2002 r.

zmian do załącznika do Uchwały Nr 123- III Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 22 października 2002 1999 roku w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pracy z Rodziną


9.

362-III

15 marca 2002 r.

zmian w Uchwale Budżetowej Nr 354-III Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 1 lutego 2002 r.


10.

363-III

15 marca 2002 r.

prortalu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2002 - 2007


11.

364-III

15 marca 2002 r.

zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy


12.

365-III

15 marca 2002 r.

sprzedaży dwóch udziałów wynoszącch 594/2781 i 678/2781 częsci każdy, we współwłasności działki nr ew. 57 położonej przy ul. Lilpopa róg Słowiańskiej w Brwinowie


13.

366-III

26 kwietnia 2002 r.

nadania nazwy ulicy odchodzącej od ul. Polnej w Kaniach


14.

367-III

26 kwietnia 2002 r.

przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brwinowie


15.

368-III

26 kwietnia 2002 r.

zakupu gruntów dz. nr ew. 3/3 i 3/10 obręb 5, będących w użytkowaniu wieczystym SGGW


16.

369-III

26 kwietnia 2002 r.

zakupu gruntów dz. nr ew. 3/11 obręb 5, będących w użytkowaniu wieczystym SGGW


17.

370-III

26 kwietnia 2002 r.

rozwiązania Komisji Skarbu i Rozowju, Komisji Inwestycyjno-Komunalnej, Komisji Rolno - Ekologicznej, Komisji Bezpieczeństwa oraz zmian do uchwały nr 7 - III Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 listopada 1998 r. w sprawie ustalenia liczby i rodzajów stałych Komisji Rady Miejskiej w Brwinowie


18.

371-III

26 kwietnia 2002 r.

przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brwinów za rok 2001


19.

372-III

26 kwietnia 2002 r.

o nieudzielniu absolutorium Zarządowi Miasta i Gminy Brwinów


20.

373-III

10 czerwca 2002 r.

bezprzedmiotowości pkt 8.1. porządku obrad XLV Sesji Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 maja i 10 czerwca 2002 r.


21.

374-III

21 czerwca 2002 r.

odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie


22.

375-III

21 czerwca 2002 r.

wyboru Przewdoniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie


23.

376-III

28 czerwca 2002 r.

nadania nazwy ulicom renie położonym we wsi Kanie, na terenie dawnego PGR Popówek


24.

377-III

28 czerwca 2002 r.

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Otrębusach - "Stasiówek"


25.

378-III

28 czerwca 2002 r.

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Moszna, Moszna Parcela, PGR Moszna w gminie Brwinów w dwóch etapach


26.

379-III

28 czerwca 2002 r.

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego częsci miasta i gminy Brwinów, zmieniającego obowiązujący Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Brwinów, przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Brwinowie Nr 29-II z dnia 28 listopada 1994 r. na tym obszarze


27.

380-III

28 czerwca 2002 r.

zmian w Uchwale Budżetowej Nr 354-III Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 1 lutego 2002 r.


28.

381-III

28 czerwca 2002 r.

zmian w Uchwale Budżetowej Nr 354-III Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 1 lutego 2002 r.


29.

382-III

28 czerwca 2002 r.

zmian w Uchwale Budżetowej Nr 354-III Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 1 lutego 2002 r.


30.

383-III

28 czerwca 2002 r.

zmian w Uchwale Budżetowej Nr 354-III Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 1 lutego 2002 r.


31.

384-III

28 czerwca 2002 r.

sprzedaży działki nr ew. 56 o pow. 1466 m2, położonej w Brwinowie przy ul. Suwalskiej róg Kryniczanki


32.

385-III

28 czerwca 2002 r.

sprzedaży działki nr ew. 920 o pow. 1131m2, położonej w Otrębusach przy ul. Tarniny


33.

386-III

28 czerwca 2002 r.

zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt


34.

387-III

28 czerwca 2002 r.

zmian w Uchwale Budżetowej Nr 354-III Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 1 lutego 2002 r.


35.

388-III

28 czerwca 2002 r.

zmian w Uchwale Budżetowej Nr 354-III Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 1 lutego 2002 r.


36.

389-III

28 czerwca 2002 r.

uchwalenia Gminnego Progrmu ozwiązywania Problemów Alkoholowych


37.

390-III

8 lipca 2002 r.

dokonania zmian w podziale Gminy brwinów na stałe okręgi wyborcze


38.

391-III
39.

392-III

27 sieprnia 2002 r.

wyboru Wiceprzewdoniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie


40.

393-III

27 sieprnia 2002 r.

odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie Pana Zbigniewa Kozielewskiego


41.

394-III

27 sieprnia 2002 r.

wyboru Przewdoniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie


42.

395-III

30 sieprnia 2002 r.

odrzucenia protestu xxx i xxx złożonego do projketu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Zółwin (z wyłączeniem działek nr ew. 22/3 i 22/4) Gmina Brwinów


43.

396-III

30 sieprnia 2002 r.

odrzucenia protestu xxx i xxx złożonego do projketu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Zółwin (z wyłączeniem działek nr ew. 22/3 i 22/4) Gmina Brwinów


44.

397-III

30 sieprnia 2002 r.

odrzucenia protestu xxx i xxx złożonego do projketu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Zółwin (z wyłączeniem działek nr ew. 22/3 i 22/4) Gmina Brwinów


45.

398-III

30 sieprnia 2002 r.

uwzględnienia zarzutu xxx złożonego do projketu miejscowego planu zagsopodarowania przestrzennego terenu we wsi Żółwin ( z wyłączeniem działek nr ew. 22/3 i 22/4), Gmina Brwinów


46.

399-III

30 sieprnia 2002 r.

odrzucenia protestu xxx i xxx złożonego do projketu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Zółwin (z wyłączeniem działek nr ew. 22/3 i 22/4) Gmina Brwinów


47.

400-III

30 sieprnia 2002 r.

odrzucenia protestu xxx i xxx złożonego do projketu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Zółwin (z wyłączeniem działek nr ew. 22/3 i 22/4) Gmina Brwinów


48.

401-III

30 sieprnia 2002 r.

odrzucenia protestu xxx i xxx złożonego do projketu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Zółwin (z wyłączeniem działek nr ew. 22/3 i 22/4) Gmina Brwinów


49.

402-III

30 sieprnia 2002 r.

odrzucenia protestu xxx i xxx złożonego do projketu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Zółwin (z wyłączeniem działek nr ew. 22/3 i 22/4) Gmina Brwinów


50.

403-III

30 sieprnia 2002 r.

odrzucenia protestu xxx i xxx złożonego do projketu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Zółwin (z wyłączeniem działek nr ew. 22/3 i 22/4) Gmina Brwinów


51.

404-III

30 sieprnia 2002 r.

odrzucenia protestu xxx i xxx złożonego do projketu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Zółwin (z wyłączeniem działek nr ew. 22/3 i 22/4) Gmina Brwinów


52.

405-III

30 sieprnia 2002 r.

odrzucenia protestu xxx i xxx złożonego do projketu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Zółwin (z wyłączeniem działek nr ew. 22/3 i 22/4) Gmina Brwinów


53.

406-III

30 sieprnia 2002 r.

odrzucenia zarzutu 73 mieszkańców wsi Żółwin (podpisanychpod pismem pt. prostest z dnia 16 maja 2002 r.) złożonego do projketu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Zółwin (z wyłączeniem działek nr ew. 22/3 i 22/4) Gmina Brwinów


54.

407-III

30 sieprnia 2002 r.

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Moszna i Moszna Parcele - Etap I


55.

408-III

30 sieprnia 2002 r.

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Parzniewa, gmina Brwinów (obszar położony między linią kolejową PKP, ul. Działkową w Pruszkowie, a terenami ośrodka MON).


56.

409-III

30 sieprnia 2002 r.

uwzględnienia zarzutu XXX i XXX złożonego do projektu Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brwinów, dotyczącej terenu wsi Otrębusy - "Osiedle Klementynów"


57.

410-III

30 sieprnia 2002 r.

odrzucenia protestu xxx i xxx złożonego do projketu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gmina Brwinów, dotyczącej terenu wsi Otrębusy - "Osiedle Klemetynów"


58.

411-III

30 sieprnia 2002 r.

uwzględnienia zarzutu XXX złożonego do projektu Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brwinów, dotyczącej terenu wsi Otrębusy - "Osiedle Klementynów"


59.

412-III

30 sieprnia 2002 r.

odrzucenia zarzutu XXX złożonego do projektu Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brwinów, dotyczącej terenu wsi Otrębusy - "Osiedle Klementynów"


60.

413-III

30 sieprnia 2002 r.

uwzględnienia zarzutu XXX złożonego do projektu Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brwinów, dotyczącej terenu wsi Otrębusy - "Osiedle Klementynów"


61.

414-III

30 sieprnia 2002 r.

uwzględnienia zarzutu XXX złożonego do projektu Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brwinów, dotyczącej terenu wsi Otrębusy - "Osiedle Klementynów"


62.

415-III

30 sieprnia 2002 r.

odrzucenia zarzutu XXX złożonego do projektu Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brwinów, dotyczącej terenu wsi Otrębusy - "Osiedle Klementynów"


63.

416-III

30 sieprnia 2002 r.

uwzględnienia zarzutu XXX złożonego do projektu Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brwinów, dotyczącej terenu wsi Otrębusy - "Osiedle Klementynów"


64.

417-III

30 sieprnia 2002 r.

uwzględnienia zarzutu XXX złożonego do projektu Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brwinów, dotyczącej terenu wsi Otrębusy - "Osiedle Klementynów"


65.

418-III

30 sieprnia 2002 r.

odrzucenia zarzutu XXX złożonego do projektu Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brwinów, dotyczącej terenu wsi Otrębusy - "Osiedle Klementynów"


66.

419-III

30 sieprnia 2002 r.

uwzględnienia zarzutu XXX złożonego do projektu Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brwinów, dotyczącej terenu wsi Otrębusy - "Osiedle Klementynów"


67.

420-III

30 sieprnia 2002 r.

uwzględnienia zarzutu XXX złożonego do projektu Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brwinów, dotyczącej terenu wsi Otrębusy - "Osiedle Klementynów"


68.

421-III

30 sieprnia 2002 r.

odrzucenia zarzutu XXX złożonego do projektu Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brwinów, dotyczącej terenu wsi Otrębusy - "Osiedle Klementynów"


69.

422-III

30 sieprnia 2002 r.

odrzucenia zarzutu XXX złożonego do projektu Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brwinów, dotyczącej terenu wsi Otrębusy - "Osiedle Klementynów"


70.

423-III

30 sieprnia 2002 r.

uwzględnienia zarzutu XXX złożonego do projektu Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brwinów, dotyczącej terenu wsi Otrębusy - "Osiedle Klementynów"


71.

424-III

30 sieprnia 2002 r.

uwzględnienia zarzutu XXX złożonego do projektu Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brwinów, dotyczącej terenu wsi Otrębusy - "Osiedle Klementynów"


72.

425-III

30 sieprnia 2002 r.

uwzględnienia zarzutu XXX złożonego do projektu Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brwinów, dotyczącej terenu wsi Otrębusy - "Osiedle Klementynów"


73.

426-III

30 sieprnia 2002 r.

uwzględnienia zarzutu XXX złożonego do projektu Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brwinów, dotyczącej terenu wsi Otrębusy - "Osiedle Klementynów"


74.

427-III

30 sieprnia 2002 r.

uwzględnienia zarzutu XXX złożonego do projektu Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brwinów, dotyczącej terenu wsi Otrębusy - "Osiedle Klementynów"


75.

428-III

30 sieprnia 2002 r.

odrzucenia protestu XXX złożonego do projektu Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brwinów, dotyczącej terenu wsi Otrębusy - "Osiedle Klementynów"


76.

429-III

30 sieprnia 2002 r.

uwzględnienia zarzutu XXX złożonego do projektu Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brwinów, dotyczącej terenu wsi Otrębusy - "Osiedle Klementynów"


77.

430-III

30 sieprnia 2002 r.

odrzucenia protestu XXX złożonego do projektu Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brwinów, dotyczącej terenu wsi Otrębusy - "Osiedle Klementynów"


78.

431-III

30 sieprnia 2002 r.

uwzględnienia prostestu "właścicieli działek budowlanych wieś Otrębusy Osiedle Klemntynów" złożonego do projektu Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brwinów, dotyczącej terenu wsi Otrębusy - "Osiedle Klementynów"


79.

432-III

30 sieprnia 2002 r.

odrzucenia protestu XXX złożonego do projektu Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brwinów, dotyczącej terenu wsi Otrębusy - "Osiedle Klementynów"


80.

433-III

30 sieprnia 2002 r.

uwzględnienia prostestu "właścicieli działek budowlanych wieś Otrębusy Osiedle Klemntynów" złożonego do projektu Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brwinów, dotyczącej terenu wsi Otrębusy - "Osiedle Klementynów"


81.

434-III

30 sieprnia 2002 r.

odrzucenia prostestu "właścicieli działek budowlanych wieś Otrębusy Osiedle Klemntynów" złożonego do projektu Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brwinów, dotyczącej terenu wsi Otrębusy - "Osiedle Klementynów"


82.

435-III

30 sieprnia 2002 r.

odrzucenia prostestu XXX złożonego do projektu Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brwinów, dotyczącej terenu wsi Otrębusy - "Osiedle Klementynów"


83.

436-III

30 sieprnia 2002 r.

odrzucenia zarzutuXXX złożonego do projektu Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brwinów, dotyczącej terenu wsi Otrębusy - "Osiedle Klementynów"


84.

437-III

30 sieprnia 2002 r.

odrzucenia zarzutuXXX złożonego do projektu Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brwinów, dotyczącej terenu wsi Otrębusy - "Osiedle Klementynów"


85.

438-III

30 sieprnia 2002 r.

odrzucenia zarzutuXXX złożonego do projektu Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brwinów, dotyczącej terenu wsi Otrębusy - "Osiedle Klementynów"


86.

439-III

30 sieprnia 2002 r.

odrzucenia zarzutuXXX złożonego do projektu Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brwinów, dotyczącej terenu wsi Otrębusy - "Osiedle Klementynów"


87.

440-III

30 sieprnia 2002 r.

uwzględnienia zarzutu XXX złożonego do projektu Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brwinów, dotyczącej terenu wsi Otrębusy - "Osiedle Klementynów"


88.

441-III

30 sieprnia 2002 r.

utworzenia Zespołu Szkół nr 1 w Brwinowie przy ul. J. Piłsudskiego 11


89.

442-III

30 sieprnia 2002 r.

utworzenia Zespołu Szkół nr 2 w Brwinowie przy ul. Żwirowej 16


90.

443-III

30 sieprnia 2002 r.

utworzenia Zespołu Szkół w Otrębusach przy ul. Piaseckiego 2


91.

444-III

30 sieprnia 2002 r.

zmian w Uchwale Budżetowej Nr 354 - III Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 1 lutego 2002 r.


92.

445-III

30 sieprnia 2002 r.

zmian w Uchwale Budżetowej Nr 354 - III Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 1 lutego 2002 r.


93.

446-III

30 sieprnia 2002 r.

zmian w Uchwale Budżetowej Nr 354 - III Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 1 lutego 2002 r.


94.

447-III

30 sieprnia 2002 r.

zmian w Uchwale Budżetowej Nr 354 - III Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 1 lutego 2002 r.


95.

448-III

30 sieprnia 2002 r.

budowy kanału sanitarnego tłocznego z Brwinowa do Milanówka w 2003 r.


96.

449-III

30 sieprnia 2002 r.

zmian w Uchwale Budżetowej Nr 354 - III Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 1 lutego 2002 r.


97.

450-III

30 sieprnia 2002 r.

zmiany Uchwały Nr 275-III Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 maja 2000 r. w sprawie zasad realizacjiinwestycji komunalnych przy udziale władających nieruchomości w Gminie Brwinów


98.

451-III

27 września 2002 r.

ustalenia składnika wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Brwinów


99.

452-III

27 września 2002 r.

utrzymania w mocy uchwał Rady Miejskiej w Brwinowie


100.

453-III

27 września 2002 r.

udzielenia upoważnienia Kierownikowi Środowiskowemu Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie do wydawania decuzji administracyjncyh


101.

454-III

27 września 2002 r.

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu, dotyczącego częsci działek o nr ew. 62/6, 47, 48/1 i 50 w obr. 16 w Brwinowie


102.

455-III

27 września 2002 r.

zmian w Uchwale Budżetowej Nr 354 - III Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 1 lutego 2002 r.


103.

456-III

27 września 2002 r.

zmian w Uchwale Budżetowej Nr 354 - III Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 1 lutego 2002 r.


104.

457-III

27 września 2002 r.

zmian w Uchwale Budżetowej Nr 354 - III Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 1 lutego 2002 r.


105.

458-III

27 września 2002 r.

zmian w Uchwale Budżetowej Nr 354 - III Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 1 lutego 2002 r.


106.

459-III

27 września 2002 r.

zmian w Uchwale Budżetowej Nr 354 - III Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 1 lutego 2002 r.


107.

460-III

27 września 2002 r.

zmian w Uchwale Budżetowej Nr 354 - III Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 1 lutego 2002 r.


108.

461-III

27 września 2002 r.109.

462-III

9 października 2002 r.

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kaniach - działki od nr ew. 150/41 do nr ew. 150-51


Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie