Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

25 marca 2019 11:25 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

VI Sesja

Wyciąg z projektu protokołu nr VI z VI sesji Rady Miejskiej w Brwinowie, która odbyła się 14 marca
2019 r. o godzinie 16:30 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.


[…]

5.Rozpatrzenie uchwał w sprawie:

[…]

5.5. wyrażenia zgody na zawarcie umowy kredytu i zaciągnięcie zobowiązania (RM.0006.56.2019)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie Sławomir Rakowiecki spytał Radnych, czy składają wnioski, bądź uwagi do projektu uchwały.

Uwag do projektu nie wniesiono.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie Sławomir Rakowiecki poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy kredytu
i zaciągnięcie zobowiązania.

Za:

17

Przeciw:

0

Wstrzymało się:

2

Łącznie głosowało:

19 radnych

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie Sławomir Rakowiecki stwierdził, że uchwała została podjęta.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie